event

04

september 2018

Innovative anskaffelser i Rogaland

Tid: 4. sept. 10-15

Sted: Ipark, Måltidets Hus, Stavanger

Kostnad: Gratis.  

 09:30-10:00                       Kaffe og registering

10:00-11:15                       Velkommen v/Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster                

Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/ Charlotte Sørås, NHO Rogaland

Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Stavanger kommune

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Hege Eiklid,  Innocom AS

11:15-12:00                       Minglelunsj

12:00-14:00                       Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser Les mere her: http://innovativeanskaffelser.no/

Startprogram for offentlig ansatte

Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy

Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere

Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet

Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser

Gjennomføring i praksis


Startprogram for leverandører

Hvordan selge til offentlige virksomheter

Hvordan delta i en innovativ anskaffelse

Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess

Hvordan gå sammen i konsortier/grupper

Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere

14:00-14:45                       Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers

14:45-15:00                       Avslutning og oppsummering


Påmeldingsskjema


Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList