event

Åpent møte

31

oktober 2018

Fra ide til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser. En praktisk workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere. (Bergen)

Tid: 31. oktober. kl. 10-15

Sted: Thormøhlensgate 51, Bergen

Kostnad: Gratis.  

Agenda: 

09:30-10:00                       Kaffe og registering

10:00-10:15                       Velkommen v/Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster                

10.15-11.15                       Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kven Inviterer Kven - v/ Dag Finne, Senior Business Developer,  Bergen Teknologioverføring 

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Alette Hilton Knudsen, Bergen kommune 

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Christian Erichsen, M’Labs og Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus

11:15-12:00                       Minglelunsj  

12:00-14:00                       Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser Les mere her: http://innovativeanskaffelser.no/

1.Startprogram for offentlig ansatte

Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy

Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere

Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet

Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser

Gjennomføring i praksis

2.Startprogram for leverandører 

Hvordan selge til offentlige virksomheter

Hvordan delta i en innovativ anskaffelse

Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess

Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere

Muligheter i utviklingsprosjekter


14:00-14:45         Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers

14:45-15:00         Avslutning og oppsummeringRelaterte dokumenter:

Arkiv