Kompetanseløft fra Kannikgården

11. jan. 2018

Kompetanseløft fra Kannikgården

I Kannikgården i Stavanger har flere oppstartsselskap funnet sammen til en liten næringsklynge. Målet er å få fortgang på næringsutvikling og kompetanseløft innen omsorgssektoren.

Noen av gründerne har gått sammen om å etablere Kind Impact; et senter for innovasjon, ferdighetstrening og simulering for primærhelsetjenesten.


Initiativtakerne 

Steinar Mangersnes, Marita Kongsgård og Anne Espeland er noen av initiativtakerne bak Kind Impact. Det er stor enighet om at manglende kompetanse kommer til å by på utfordringer for kommunehelsetjenesten i fremtiden.

Forskning fra en av landets fremste spesialister innen feltet, Pia Bing-Jonsson, understøtter behovet for å trygge og dokumentere kompetansen i primærhelsetjenesten, slik Kind Impact ønsker å gjøre. Tallene fra Bing-Jonsson sin doktorgrad er nedslående, og dokumenterer stor utrygghet blant sykepleiere som skal ta vare på oss i primærhelsetjenesten. Et eksempel er; over 80 prosent er usikre på prosedyrene ved blodprøvetakning. Hennes forskning konkluderer også med stor usikkerhet ved bruk av teknisk utstyr og ferdigheter.

- Nettopp derfor mener vi at et slikt senter er viktig. Det skal være et senter hvor alle innen helse- og omsorgssektoren kan få trene på ferdigheter og simulere samhandlingsaktiviteter. I tillegg skal det være et senter der pasienter og pårørende kan få trene på bruk av utstyr, behandlingshjelpemidler og andre prosedyrer, sier Steinar Mangersnes i Kind Group.

Hovedformålet med Kind Impact er å bidra til at flere skal kunne bo lenger hjemme.


HMS-standard for hjemmetjenesten

Kompetansekartlegging og sertifisering finnes i svært mange bransjer i samfunnet i dag, og bidrar til å trygge liv og helse i samfunnet og blant arbeidstakere. Anne Espeland i Keen AS har lang fartstid fra oljebransjen og inngående kjennskap til system som brukes for å kartlegge kompetanse her. I hennes arbeid som styreleder på et av Stavangers sykehjem, opplevdes det som en utfordring at det ikke er systemstøtte for oversikt over de ansattes kompetanse. Hun vil gjerne at helsefaglig personell skal både ta og få en større rolle i faglig egenutvikling.

-Det kan være å sertifisere og oppgradere kunnskapen sin slik som for eksempel helikopterpiloter og brannmenn gjør. I dag finnes det ikke en norsk felles standard eller resertifiseringsordning for sykepleiere og annet helsepersonell i Norge. Etter endt utdannelse er det opp til arbeidsgiver hvor mye etterutdanning og kurs man får tilbud om som ansatt. Mangelfull kartlegging av kompetansen er utfordrende. I England er det annerledes. Der må alle ansatte ha oppdatert dokumentasjon på faglig kompetanse innen sitt felt, sier Espeland, som håper at det blir slik i Norge også; en HMS-standard for hjemmehelsetjenesten.

-Behovet bare øker. Samhandlingsreformen gjør at kommunene og primærhelsetjenesten får ansvar for sykere pasienter, gjerne multisyke. De har et mer komplekst sykdomsbilde og har med seg mer avansert medisinsk utstyr hjem. Det krever høyere medisinskfaglig kunnskap i primærhelsetjenesten, sier Espeland.


Alle heier på Kind Impact

Så hvordan blir ideen om et slikt ferdighetstrening og simuleringsenter tatt i mot?

-Vi er i dilaog med flere kommuner, politikere, fagfolk, fylkeskommunen, eksperter og investorer om Kind Impact. Alle er positive og enige om at dette er et godt og et nødvendig initiativ. Dessverre vil ikke private investere i Kind Impact før kommunene forplikter seg til å bruke tjenestene. Og kommunene kan ikke forplikte seg til å bruke tjenestene før vi er oppe og går. Vi har søkt om midler fra ulike instanser, men vi har ikke fått tilslag på våre søknader så langt. Ofte er det de som har et fysisk produkt som får økonomisk støtte, sier Marita Kongsgård daglig leder i Kind Group.

Steinar Mangersnes opplever at politikernes reaksjonstid fra ord til handling er raskere i Bergen enn i Stavanger.

-Målet vårt er å starte Kind Impact i Kannikgården, for deretter å bli en del av Campus Ullandhaug, nær det nye sykehuset i Stavanger. Uten økonomisk støtte her lokalt, kan det fort hende at Kind Impact må etableres i Bergen først, sier Mangersnes.Stort nettverk

Teamet bak Kind Impact har et stort nettverk og har fått med seg flere lokale, nasjonale og internasjonale aktører som skal levere både faglig innhold og metode. Gjennom NSCC og deres prosjekt med den danske klynge Welfare Tech -  Norden 3C har vi bla. knyttet et godt samarbeid til en spennende dansk aktør - Public Intelligence. 

Både Keen AS, Kind Group og flere av aktørene i Kind Impact er klyngemedlemmer i Norwegian Smart Care Cluster. Begge er engasjerte medlemmer i klyngen. Anne Espeland sitter i klynger Advisory board og Steinar Mangersnes er i klyngens styringsgruppe.

-Det er fornuftig å være en del av NSCC der små og større aktører står sammen om å utvikle og levere tjenester inn mot et umodent og vanskelig marked. God støtte og samhandling i ett felles organ er viktig, sier Mangersnes som håper på ytterligere bidrag fra NSCC til å åpne flere dører for Kind Impact. 

-Vi har lite erfaring med det politiske miljøet på direktorat- og departementsnivå. Vi trenger mer drahjelp fra klyngen for å nå fram med initiativet vårt, sier han.


Byens viktigste initiativ

Senteret skal drives non-profit og ønsker å ha med både private investorer og flere kommuner på eiersiden. Det er ikke mye penger det står om før gründerne mener de kan starte opp. Fem millioner kroner er det som mangler.

-Straks vi er i gang, tror vi flere forstår hvor viktig et sånt senter er for samfunnet. Dette er kanskje ett av de viktigste initiativene som skjer i byen for tiden, sier Steinar Mangersnes.

Arkiv