En oppsummering av året som har gått

30. des. 2015

En oppsummering av året som har gått

Et innholdsrikt år er snart forbi og et tilbakeblikk er på sin plass. Her kommer en oppsummering av 2015.

I februar gikk Sola kommune inn i et samarbeid med Juztmove for å kunne tilby gratis trening til innbyggerne. Samme måned fikk Future Home AS prisen for landets beste crowdfunding-kampanje i 2014.

I mars kom årsrapporten til Innovasjon Norge, der det blant annet kom fram at bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft.

I april fikk Horisont Vest positivt svar på søknaden de hadde sendt til Forskningsrådet om støtte til å etablere Horisont Vest-nettverket. Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på syv år. Senere i måneden lanserte Future Home sine smarthusløsninger i butikk for første gang. Det var også i april at Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) inngikk en samarbeidsavtale med Oslo Medtech. Avtalen åpnet for felles forskning og utvikling (FoU) og innovasjonsprosjekter mellom klyngene, i tillegg til samarbeid om etablering og utvikling av nye selskaper. Mot slutten av måneden var Line Henriksen fra Barn i farta innom. Hun fortalte om deres tre måneders nettbasert atferds- og konsentrasjonsprogram som skal bidra til en bedre hverdag for de fleste barn mellom 6 og 18 år.

I mai tok vi en prat med Susanne og Asgeir Heart i Zparkl. Zparkl har en visjon om å skape en global arena for personlig utvikling. Vi snakket også med Lone Koldby i Aktivitetsdosetten, som ønsker at eldre skal glede seg til å bo på sykehjem. Damoun Nassehi fortalte om astmafløyten som skal hjelpe barn med astma å holde kontroll på sykdommen. Og vi skreiv en artikkel om norske Alu Rehab, som er rullestolspesialisten i Japan. I slutten av mai ga nettstedet Effektiv Velferd ut en ny temaavis: Innovasjon i Helseindustrien.

I juni ble det klart at NSCC skal utvikle velferdsteknologi for kronikere. Stavanger Kommune, Helse Stavanger HF og bedrifter i klyngen skal sammen utvikle nye helse og velferdsteknologiske løsninger til de som er utsatt for kronisk sykdom. NSCC og andre næringslivsaktører var i juni i møte med næringsminister Monica Mæland, og helse og omsorgsminister Bent Høie, angående konkurransekraft og omstilling i Rogaland. Vi snakket også med Ketil Vindenes i Viju som jobber med å optimalisere telemedisin.

I august ble skissen for prosjektet OptiLife fra IKT Fyrtårn godkjent. Det var regionen, med Universitet i Stavanger (UiS) i spissen, som sendte inn skissen. Senere i august lanserte Juztmove en ny motivasjons- og mestringsapplikasjon. Ved hjelp av applikasjonen skal man kunne lage treningsavtaler med andre som ikke er i nærheten.

I september fikk Norwegian Pumps & Pipes innvilget fem millioner kroner i det kommende statsbudsjettet. Pumps & Pipes er et initiativ for å skape en møteplass som grunnlag for kompetanseoverføring mellom olje og helsesektoren. 4. september arrangerte NSCC en VRI-støttet innovasjonsdialog om forventninger og krav til seniorboliger. I løpet av dialogen ble det konkludert med at drømmeboligen for seniorer ikke er bygget ennå.

I oktober snakket vi med Eirik Skjaerseth, som er daglig leder i Bolder. Han kunne fortelle om et unikt smart-konsept som kommer til Forus. Under NSCC sitt fellesmøte fortalte Lasse Frantzen om Helsedirektoratets satsninger innen velferdsteknologi. – Vi må endre hvordan vi leverer omsorgstjenester, sa han. I oktober snakket vi med klyngemedlem Imatis som leverer løsninger til sykehus og kommuner som skal bedre flyten av informasjon. Vi skreiv også en artikkel om Itera, der konsertdirektør Kristian Enger sa at velferdsteknologi er nummer én. i slutten av oktober hørte vi fra prosjektutvikler i Arkidea, Terje Nilsson, som ønsker et rikere liv for de eldre.

I november skreiv vi om Smartly AS som har som mål å bygge fremtidens smarte boliger med fokus på trygghet og hva som er bra for de som bor i boligen. Senere i måneden valgte Helsehuset i Haugesund, som åpnet i oktober, klyngemedlem Adell Group sin IT-drift i skyløsning. Løsningen håndterer alle sensitive opplysninger i Adell Sky som også er koblet til Norsk Helsenett. Vi tok også en prat med Bernt Rønningsbakk, som er med i et forskningsprosjekt som studerer syv ulike næringsklynger. NSCC er én av dem.

I begynnelsen av desember vant Vift, med blant annet Toril Tønnesen fra Lyse AS og André Tønnesen fra Altibox på laget, årets Lyse Idéer. Noen dager senere fikk Norsk Telemedisin pris for universell utforming, for prosjektet "VideoForAlle".

Mye har skjedd på knapt et år. Vi takker alle medlemmer, samarbeidspartnere, venner og kjente for et spennende år, og er spente på hva som venter i 2016. Godt nyttår!

Arkiv