Norsk delegasjon til BioAsia 2016 - vil du bli med?

22. des. 2015

Norsk delegasjon til BioAsia 2016 - vil du bli med?

I forbindelse med et bedriftsnettverk mot India, bestående av Posicom AS, LipidX AS og Neorad AS, organiserer Oslo Medtech deltakelse på BioAsia 2016 i Hyderabad, India den 8.-10. februar.

BioAsia er et stor årlig arrangement som kjører flere konferanser i løpet av disse dagene. Det er blant annet en egen konferanse rundt digital helse. Bedriftsnettverket jobber tett sammen med Innovasjon Norges utekontor i New Delhi, som har gått med på å delvis dekke en stand på konferansen for norske helseteknologi-bedrifter, samt taletid i løpet av konferansen. Taletiden vil gå til Kathrine Myhre, CEO i Oslo Medtech, fordi vi ønsker å bruke denne anledningen for å promotere Norsk helseteknologi i India som del av klyngens internasjonale strategi. Inkludert i pakken ligger det også 10 deltakerpass til konferansen. Her blir det også gode muligheter for B2B-møter, både i regi av konferansen og også ved hjelp av Innovasjon Norge, hvor rådgiver Ambika Oberoi har et godt nettverk inn mot helseområdet.

I tillegg jobber Oslo Medtech opp mot ambassaden i New Delhi for å få på plass et nettverkingsarrangement for den norske delegasjonen. Her er planen at bedriftene som deltar får bestemme hva slags aktører de ønsker å invitere, og at selve invitasjonen blir sendt ut fra ambassaden. I tillegg håper de at ambassadøren vil delta på dette arrangementet. Ambassaden er foreløpig positivt innstilt til å både delta og dekke kostnadene for dette arrangementet.

I henhold til kostnader må reise og opphold dekkes av bedriften selv. Plass til stand på konferansen dekkes av Innovasjon Norge, men konstruksjonen av selve stand dekkes kun delvis. Vi har foreløpig et valg mellom en plass på 45 eller 54 m2 til stand. Kostnaden for å bygge stand ligger på ca. NOK 1000 per m2. For en stand på 45m2 blir den totale kostnaden da ca NOK 50,000 som må dekkes av bedriftene som deltar.

Vedlagt finner du informasjon om BioAsia 2016, oversikt over layout i utstillingsområdet (Norsk stand/paviljong), samt forslag til konstruksjon av stand.

Oslo Medtech ønsker så raskt som mulig å gi tilbakemelding på antall bedrifter som vil delta, samt om de skal oppgradere til større stand. Ta derfor kontakt med Ane Solesvik Oppedal dersom du ønsker å delta eller har andre spørsmål, så raskt som mulig.

Arkiv