Ny rapport om arkitektur for velferdsteknologi

05. jan. 2016

Ny rapport om arkitektur for velferdsteknologi

Første versjon av en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi er nå ferdig utarbeidet og til utprøving.

Rapporten gir anbefalinger til en arkitektur for utprøving på velferdsteknologiområdet og foreslår en plan for realisering av arkitekturen, skriver Direktoratet for e-helse. Formålet med arkitekturen er å gi rammer for anskaffelser av velferdsteknologiske løsninger, leverandørenes produktutvikling og tilpasning til velferdsteknologiske tjenester i offentlig regi.


Sikker deling
Arbeidet har tatt utgangspunkt i at velferdsteknologiske signaler, målinger og data fra annet utstyr i hjemmet skal kunne deles sikkert mellom forskjellige aktører i helsevesenet. Det må derfor etableres en infrastruktur for deling med åpne og sikre grensesnitt som gjør det mulig for forskjellige leverandører og helsepersonell å få tilgang til data og videreformidle helsefaglige vurderinger av helseinformasjonen.

Den foreslåtte arkitekturen er basert på Continua Design Guidelines med noen tilpasninger. Den gir rammer for leverandørenes produktutvikling og tilpasning til velferdsteknologiske tjenester i offentlig regi.

Arkiv