– Vi må endre hvordan vi leverer omsorgstjenester

21. okt. 2015

– Vi må endre hvordan vi leverer omsorgstjenester

Under Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) sitt fellesmøte i går fortalte Lasse Frantzen om Helsedirektoratets satsninger innen velferdsteknologi. – Vi er helt avhengige av velferdsteknologi, sa han.

Frantzen er programleder for Det norske velferdsteknologiprogrammet og la i går frem de fem nasjonale velferdsteknologiske satsningene til Helsedirektoratet. De handler om trygghet og mestring i hjemmet, sosiale nettverk, avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer, fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og M-helse. Frantzen mener at velferdsteknologi er avgjørende i tiden framover.

– Prognoser tilser at knapphet på helsepersonell vil bli stor allerede i 2025. Det er bare ti år til! Vi må endre hvordan vi leverer omsorgstjenester. Digitale tjenester kommer til å bli mye viktigere enn man tror, sa Frantzen.

Han fortalte at man vil sitte igjen med betydelige gevinster som unngåtte kostnader, spart tid og økt kvalitet.

­– Begynn nå!
Helsedirektoratet kommer med de første anbefalingene på teknologiområder som kommunene bør satse på rundt årsskiftet, men Frantzen hadde en klar beskjed til representantene som satt i salen under møtet.

– Det er viktig å starte nå. Går man ikke over til digitale løsninger nå, så vil man slite. Begynn med å bytte ut de analoge trygghetsalarmene til digitale, oppfordret han.

Han ønsker også at fastlegene skal bli sentrale i den velferdsteknologiske utviklingen.

– Teknologiske løsninger skal bli et naturlig verktøy for fastlegene. Man skal for eksempel kunne gjøre konsultasjoner via video, forklarte han.

Frantzen fortalte at Helsedirektoratet skal levere og bidra på flere måter. De skal levere teknisk arkitektur og infrastruktur for velferdsteknologiområdet, prøve ut løsninger og etablere kunnskap om hvordan å lykkes med å ta gode løsninger bredt i bruk som en integrert del av tjenestene.

- Vi skal sikre spredning av kunnskap og løsninger, sa Frantzen.

Veikartetet
Veikart for tjenesteinnovasjon var en sentral del av Frantzens bidrag til fellesmøtet i går.

– Her finner jeg lykken i livet! sa han.

Veikartet er et hjelpemiddel for alle som jobber med innovasjonsprosesser i kommunene, og består av fem faser med konkrete verktøy, maler og veiledning. Franzten la vekt på planlegging og rekruttering, og viktigheten av å faktisk sette ting i drift.

– I Norge er vi kanskje verdensmestere i å ha flere mindre prosjekter som aldri blir noe av. Det må vi slutte med!

I veikartet finnes det også mulighet for å dele erfaringer med andre kommuner i landet.

– Det er ikke nødvendig at alle kommunene finner opp hjulet på nytt. Vi må dele erfaringer og lære av hverandre, sa han.

Arkiv