Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi

15. sep. 2015

Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi

Veikart for tjenesteinnovasjon - velferdsteknologi er et hjelpemiddel for alle som jobber med innovasjonsprosesser i kommunene. Verktøyet er videreutviklet sammen med kommunene som er deltakere i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Dette skriver KS på hjemmesidene sine. Veikartet inneholder konkrete verktøy, maler og veiledning for de ulike fasene i en innovasjonsprosess. Veikartet gir kommunene hjelp ved prosjektstart, i forankringsarbeid, i endringsfasen og i overgangen til ordinær drift. Metodikken er bygget opp av verktøy innenfor tjenestedesign, gevinstrealisering og forankring.

Veikartet tar deg gjennom fem innovasjonsfaser fra behovet oppstår til ny praksis er satt i drift. Denne metioden skal gi inspirasjon og støtte igjennom innovasjonsprosessen og sette kommunen i stand til å jobbe systematisk og strategisk med innovasjon.

Prøv Veikart for tjenesteinnovasjon her.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo