Fem millioner til Norwegian Pumps & Pipes

Fem millioner til Norwegian Pumps & Pipes

I kommende statsbudsjett har Norwegian Pumps & Pipes, som skal gjøre Stavanger til en europeisk helsestormakt, fått innvilget fem millioner kroner.

Pumps & Pipes er et initiativ for å skape en møteplass som grunnlag for kompetanseoverføring mellom olje og helsesektoren. Det opprinnelige nettverket er lokalisert i Houston og jobber for å samle ledende fagfolk og forskere innen energi, medisin, akademia og romfart for å utveksle ideer og utforske nye teknologioverføringer på tvers av fagfelt. Nå etableres Norwegian Pumps & Pipes i Stavangerregionen.

De sentrale aktørene som har arbeidet med å få dette til er Greater Stavanger, IRIS, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC). Ipark og Prekubator TTO vil også være sentrale i veien videre.

Både landet og regionen er i en situasjon hvor det er behov for omstilling og nyskaping. Teknologioverføring fra Olje og gass til helseområdet (og andre områder) vil kreve fokusert

innsats mellom industri, akademia og offentlig sektor. Det krever midler til gjennomføring. Det overordnede målet med pengestøtten er at Pumps & Pipes skal skape grunnlag for forskning, utdanning, teknologioverføring, ny næringsutvikling og økt verdiskaping.

- Nå forventer jeg at Stavanger blir et Pumps and pipes-knutepunkt i Europa, sier helse- og omsorgsminister, Bent Høie, til Aftenbladet.

Arkiv