Rapport om markedspotensialet for velferdsteknologi

04. sep. 2015

Rapport om markedspotensialet for velferdsteknologi

Damvad presenterte rapporten "Markedet for velferdsteknologiske løsninger" på et miniseminar i regi av NHO Arena - Helse og velferd 1. september 2015.

Rapporten kartlegger og analyserer markedspotensialet i og barrierer for utrulling og implementering av velferdsteknologiske løsninger i Norge. Rapporten drøfter følgende problemstillinger:

  • Hva er størrelsen på dagens marked?
  • I hvilke næringer finner vi leverandørene?
  • Hva er potensiell markedsstørrelse om tjue år?
  • Hvilke barrierer og utfordringer for vekst opplever leverandørene?
  • Hvordan imøtekomme utfordringene, og hvem tar ansvar?

Selv om velferdsteknologiske løsninger produseres i en rekke næringer er noen næringer mer rettet mot velferdsteknologi enn andre. Næringen ‘IT-tjenester’ beregnes til å ha flest antall sysselsatte rettet mot velferdsteknologi i 2014. Det er også betydelig sysselsetting i handelsnæringer og bygge- og anleggsvirksomhet.

En hovedbarriere ser ut til å være avstanden mellom leverandør og bruker. Dette vanskeliggjør både utvikling av nye løsninger og tilpasning av eksisterende løsninger. Ett tiltak for å overkomme barrieren er å la NAV fungere som en markedsplass hvor brukerne kan teste eksisterende løsninger

Last ned hele rapporten ved å trykke på dokumentet under her.

Arkiv