Planlegger framtidens kule seniorboliger

15. sep. 2015

Planlegger framtidens kule seniorboliger

Forventninger og krav til seniorboliger har vært lite diskutert i Norge. 4. september arrangerte Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) en VRI-støttet innovasjonsdialog om temaet.

– Å forestille seg og velge løsninger for morgendagens bolig er noe våre respondenter synes er både veldig viktig og veldig vanskelig, sier Trygve Forgaard til VRI Rogaland - Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon.

Han leder Markedsføringshuset, som har gjennomført den kvalitative studien Drømmeboliger for seniorer. Resultatene ble presentert under den VRI-støttede innovasjonsdialogen “Fremtidens kule seniorboliger”, som ble ledet av seniorrådgiver Marianne Fedde Lilland i selskapet Arkidea. Deltakere fra kommuner, organisasjoner og tjenesteleverandører var samlet til presentasjoner og workshop for å kartlegge behov, målsettinger og framgangsmåter for å møte et voksende marked for seniorboliger.

– Målet må være å bygge seniorboliger som er investerbare og samtidig tilfredsstiller de eldres behov og ønsker. Mye tyder på at drømmeseniorboligen ennå ikke er bygget, så her ligger det forretningsmuligheter, sier Forgaard til VRI Rogaland.

Les hele artikkelen her.


Bildet: Fra innovasjonsdialogen om seniorboliger. Fra venstre Jos Otten (Stavanger kommune) Marit Hagland (Smartly AS), Christian Sivertsen Osnes (Kruse Smith) og Lone Koldby (Aktivitetsdosetten). (Foto: Hung Ngo)

Arkiv