Hvilke muligheter er det for din bedrift i virkemiddelapparatet?

16. okt. 2015

Hvilke muligheter er det for din bedrift i virkemiddelapparatet?

Bli med på seminar tirsdag 3. november og få innføring i virkemidler og finansiering som kan være aktuell for din bedrift å søke.

Norwegian Smart Care Cluster presenterer et samlet nasjonalt og regionalt virkemiddelapparat - i samarbeid med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Regionale Forskningsfond Vestlandet og VRI Rogaland (virkemiddel for regional innovasjon). Du får innføring i virkemidler og finansiering som kan være aktuell for din bedrift å søke, herunder; IKT Pluss, Skattefunn, Nærings-ph.d., IFU/OFU.

Etter presentasjonene kan du få et individuelt møte med de som har presentert.

Meld deg på her.

PROGRAM:
11:00 Kaffe, enkel lunsj og nettverking
11:30 Velkommen v/ Arild Kristensen - leder Norwegian Smart Care Cluster
11:35 Forskningsrådet:
IKT Pluss - IKT og digital innovasjon v/ André Fossen Mlonyeni
Nærings-ph.d v/ Lisa Nordick, Forskningsrådet
SkatteFUNN v/Oddvar Grim, Forskningsrådet

12:35 Pause

12:45 Innovasjon Norge:
Industriell/Offentlig Forskning og Utvikling (IFU/OFU) v/ Rune Nærland
Bedriftsnettverk v/Hans Kristian Torske
Andre gode virkemidler v/Bente Rød Eide

13:30 Regionale ordninger
VRI Rogaland - Hilde Uppstad
Regionale Forskningsfond Vestlandet - Mette Fossan Bergem

14:00 EU Horizon 2020 utlysning - fokus på IKT-Velferdsteknologi
Paul Vigmostad - IRIS

14:20 Oppsummering, spørsmål og individuelle diskusjoner med foredragsholdere

15:00 Slutt

Arkiv