Norwegian Smart Care Lab (NSCL) har som overordnet formål å etablere en internasjonal testarena for innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling, basert på et samspill mellom aktørene i klyngen, med borgerne som det naturlige midtpunkt.

Tidligere utviklet man først løsninger og testet dem etterpå. Nå skjer dette i langt større grad parallelt. Næringslivet er tydelige på at et høyt kostnadsnivå i Norge gjør evnen til å innovere raskere til et spørsmål om «vinn eller forsvinn». Velferdsteknologi består av komplekse integrerte løsninger, strenge krav til sikkerhet, funksjonalitet, drift. Et marked i vekst vil også bidra til sterkere konkurranse, dermed øker behovet for å teste, simulere og visualisere.

Norwegian Smart Care Lab skal være et personlig kontaktpunkt med en digital støttestruktur. Labben vil fungere som en matchmaker eller et knutepunkt mellom bedrifter som trenger brukerkunnskap, brukere som trenger bedre teknologiske virkemidler og kommunale/offentlige aktører som trenger et mer bærekraftig tjenestetilbud for sine borgere i fremtiden.

Det viktigste labben tilbyr er kunnskap og relevante tester i forhold til det som kreves av et produkt/tjeneste for å fungere samt samhandling mellom brukere, tjenesteytere og teknologileverandører. 


For mer informasjon kontakt daglig leder i Norwegian Smart Care Lab:
Marit B. Hagland, e-post: marit.h@valide.no