"Det er spennende å jobbe sammen på denne måten, med sykehuset, kommunen og vi i klyngen. Vi får se hva som rører seg innfor sensorikk, hva som mangler og hvordan vi kan få til innovasjon på det som allerede finnes"
- Marit Hagland, leder for Norwegian Smart Care Lab.
Testmuligheter: Marit Hagland forteller om testmuligheter i regionen.

Fagmiljøforum setter fokus på sikkerhet og sensorikk

HelseCampus Stavanger etablerer nettverk som over fire samlinger fokuserer på sikkerhet og sensorikk. Marit Hagland fra Norwegian Smart Care Lab og Gunnar Hansen fra Haltian er blant dem som har engasjert seg for å få nettverket opp å gå.

— Det er spennende å jobbe sammen på denne måten, med sykehuset, kommunen og vi i klyngen. Vi får se hva som rører seg innfor sensorikk, hva som mangler og hvordan vi kan få til innovasjon på det som allerede finnes, forteller Marit Hagland, leder for Norwegian Smart Care Lab.

Klyngens medlemsbedrifter har mye å bidra med

— Vi i klyngen er opptatt av å være med fordi vi mener at våre bedrifter har mye å bidra med. Samtidig tror vi at det er nødvendig med innovasjon og å teste ut nye løsninger tidlig i utviklingsløpet for å få til brukervennlige løsninger. Det har vi gode muligheter for hos oss i Norwegian Smart Care Lab og det unike tilbudet vi har i HelseCampus, fortsetter Marit.

Haltian er en av klyngens medlemsbedrifter. De leverer løsninger innen sensorikk som kan avhjelpe logistikk og frigjøre ressurser i helsevesenet. Gunnar fra Haltian har vært med i forumets komité.

— Sensorikk er hot topic om dagen og det har vært et behov med tanke på kunnskap om emnet. Så jeg synes det er kult at HelseCampus klarer å få inn ulike stakeholdere og fylle et informasjonsgap, forteller han.

Gunnar Hansen fra Haltian har engasjert seg for å få nettverket opp å gå.

Deltakere kommer langveisfra

Lars Ellingsberg fra DNV har reist fra Østlandet for å delta på samlingene og forteller at det er interessant å delta i et forum med en slik sammensatt forsamling.

— Jeg synes Norwegian Smart Care Cluster og HelseCampus har vært flinke til å engasjere på tvers og fått med forskjellige typer aktører. Ikke minst er det en ganske tung klinisk deltakelse. Det er jo alltid interessant å ha med andre enn IT-folk når slike ting diskuteres, sier Lars.

DNV driver blant annet med løsninger innen informasjonsflyt og er opptatt av at data blir håndtert på en sikker og kvalitetsmessig riktig måte. Noe av grunnen til at DNV ønsker å engasjere seg i forumet er for å komme i kontakt med andre som engasjerer seg i det samme som dem.

— Det gir mulighet til å bli kjent med folk og lære om de problemstillingene som helsevesenet står overfor, sier Lars.

Videre forteller han at det er interessant å delta i prosessene hvor tanker, ideer og muligheter løftes opp i forumet.

— Å oppdage trender og forstå de som jobber i helsevesenet, er jo veldig viktig. Jeg opplever at forumet legger opp til offentlig-privat samarbeid. Et slikt samarbeid kan ofte bli et kundeforhold, mens dette forumet oppleves som et samarbeidsforum, fremfor et leverandør-kundeforhold, forteller Lars.

Testing og innovasjon

Implementering er blant temaene som har stått på agendaen. Marit Hagland forteller at Norwegian Smart Care Cluster er opptatt av å være med fordi mange av medlemsbedriftene har mye å bidra med, samtidig er det nødvendig å teste ut og drive med innovasjon.

— Vi har blant annet hatt fokus på hvordan vi kan få til innovasjon sammen. Jeg håper vi kan få til større prosjekter sammen og få til et økosystem av flere løsninger som spiller sammen, sier Marit Hagland.

Sikkerhet i helsevesenet er et viktig tema. Marit forteller at hun tror det vil få et mye større fokus fremover.

— Vi planlegger flere initiativ som vil bidra til å øke sikkerheten hos våre medlemmer, sier hun.

Arkiv