Norwegian Smart Care Cluster fremmer forslag for nasjonale helsestandarder

Det noteres flittig når Arild Kristensen legger frem forslagene!

Norwegian Smart Care Cluster fremmer forslag for nasjonale helsestandarder

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech (sammen med mange andre aktører) deltok nylig på en rundebordskonferanse om digitalisering i helse- og omsorgstjenesten.

Under konferansen besvarte Arild Kristensen, daglig leder i NSCC og styreleder i HealthCatalyst, spørsmål om hvordan man kan sikre utvikling, innføring og etterlevelse av nasjonale standarder, samt kom med innspill til innretning av helseteknologiordningen.

Sikre nasjonale standarder og godkjenningsordning for helseteknologi

Kristensen understreket betydningen av å få til et nasjonalt testsenter konsept som vil sørge for at bedrifter kan teste sine løsninger så tett opp i tjenesten som mulig samt fremme Norge som en test nasjon for å tiltrekke seg utenlandske selskaper. Med denne bakgrunn har de 3 helseklyngene etablert non-profit selskapet HealthCatalyst for å realisere dette.

Når det gjelder spørsmålet om å sikre utvikling, innføring og etterlevelse av nasjonale standarder, la Kristensen frem flere forslag. Han påpekte at det er viktig å være tydelig på hvilke standarder som må følges for å selge til det offentlige, og at man bør unngå å lage særnorske krav som forhindrer skalering i et globalt marked. Vi må se til bla European Health Data Spaces og Label to enable. Han foreslo også å sette opp en godkjenningsordning som sertifiserer apper og digitalt utstyr til valgte standarder og normer, samt felles godkjente DPIA/ROS-analyser som enkelt kan tas i bruk av kjøperne. Kristensen mener også at det bør stilles krav til det offentlige om å kjøpe og bruke løsninger som er sertifisert gjennom en godkjenningsordning, og at ordningen bør etableres på en armlengdes avstand fra staten, gjerne gjennom HealthCatalyst.

De tre klyngelederne sammen med helseminister Ingvild Kjerkol

De tre klyngelederne sammen med helseminister Ingvild Kjerkol

Forslag om incentivbasert helseteknologiordning og godkjenningsordning

Når det gjelder spørsmålet om innretning av en helseteknologiordning, foreslo Kristensen å etablere en incentivbasert ordning som gir midler når en løsning er implementert i skala i tjenesten, og ikke bare for å rigge anbud og kjøpe utstyr. Han mener også at ordningen må gjelde all helseteknologi, og at det bør legges inn godt med penger, da det må til for å sikre det digitale løftet spesielt i kommunene.

Regjeringen har startet arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan (NHSaP), som etter planen skal fremmes i slutten av 2023. En helseteknologiordning vil presenteres i meldingen, sammen med en helhetlig fremstilling av e-helsepolitikken for de neste fire årene.

Kristensens innspill om å etablere en godkjenningsordning for helseteknologi og en incentivbasert helseteknologiordning er viktige for å sikre skalering og eksport av norske ehelse/digitale løsninger.

Arkiv