""
-

Få en egen helsementor!

Er du helsegründer? Trenger du hjelp til å skyte fart? Sammen med andre norske helseklynger, inkubatormiljøer og Innovasjon Norge tilbyr Norwegian Smart Care Cluster et unikt helsementor program!

Oppstartsbedrifter innen helse trenger kontakter innen svært spesialiserte områder, og åtte norske helseklynger og inkubatorer går derfor sammen med Innovasjon Norge om å etablere et spisset tilbud til helsegründere. Sammen skal de bruke sine store nettverk til å finne toppkandidater som mentorer.

Hvorfor mentor?

Mange gründere har behov for kunnskap om det å drive egen virksomhet, forretningsutvikling og markedsmuligheter. Gjennom mentortjenesten får du personlig veiledning og oppfølging som kan være avgjørende for om bedriften din lykkes. Mentor skal ikke bistå i daglig drift, men bidra når bedriften skal ta sine strategiske valg.  Formålet er å sikre utvikling og fremdrift.

Dette får du tilbud om

  • Én-til-én-samtaler med en mentor over en periode på 2 til 18 måneder
  • Inntil 30 timers kostnadsfri mentorveiledning
  • Deltagelse på nettverkssamlinger med relevante foredrag og erfaringsutvekslinger med andre gründere
  • Digital samhandling mellom gründer og mentor gjennom appen «SprinterWing"


Høres dette interessant ut? Ta kontakt med Therese Oppegaard så snart som mulig for en prat om mulighetene for akkurat din bedrift!

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo