Næringsforeningen

www.naeringsforeningen.no/

Næringsforeningen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer

Dette er Næringsforeningen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer. Helt siden organisasjonen ble etablert i 1836 har vi jobbet på vegne av våre medlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi er regionens største møtearrangør, vi utgir næringslivsmagasinet Rosenkilden og vi har en rekke tjenester og tilbud til næringslivet.Næringsforeningen er til stede i hele Stavanger-regionen – fra Dalene i sør til Ryfylke i nord

Næringsforeningen har en lokal tilstedeværelse i hele regionen med egne ressursgrupper. Disse fungerer nærmest som lokalkontor og arbeider med lokale utfordringer, men i et regionalt perspektiv. Et grenseløst næringsliv i en stadig mer grenseløs region. Vi arrangerer egne medlemsmøter i Egersund, Bryne, Gjesdal, Sandnes, Sola, Risavika, Randaberg, Rennesøy, i Ryfylke og i Stavanger. Vi er på̊ vårt aller beste når vi får til gode samarbeidsprosjekter – ofte sammen med det offentlige.


Visjon og verdier

”Gir kraft til vekst” er Næringsforeningens visjon. Våre tre utvalgte verdier er ”modig, dagsordensettende og godt vertskap”. Vertskapsrollen er sentral i en nettverksorganisasjon, og foreningen har lange tradisjoner i å ivareta rollen som samfunnsdebattant og pådriver for å ivareta medlemmenes interesser.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList