Lærdal Medical

Prosjekter

Safer@home

www.laerdal.no

Lærdal Medical

Lærdal Medical leverer et bredt spekter av medisinsk utstyr og tjenester.

De har en omfattende virksomhet knyttet til opplæring og simulering særlig knyttet til akuttmedisin. Laerdal Medical har forpliktet seg til mottoet: Helping Save Lives, og er en ledende leverandør av trenings- og undervisningsmidler samt terapi for livreddende og akuttmedisinsk behandling.

Visjonen er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom eller alvorlig skade.

Laerdal sin portefølje består av medisinske simuleringsprodukter, HLR treningsdukker og akutt terapeutiske produkter som er i utstrakt bruk rundt om i verden, blant annet frivillige organisasjoner, sykehus, militære og innenfor undervisningsinsitusjoner. Kjente produkter er blant annet: Resusci Anne, SimMan, NeoNatalie og CPRmeter.

Selskapet har virksomhet i 23 land og har 1400 ansatte.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo