Hå kommune

www.ha.no/

Hå kommune

Hå er den største landbrukskommunen i Norge. Omtrent halvparten av arealet i kommunen er brukt til jordbruksformål.

Hå kommune ligger i Rogaland fylke 40 kilometer sør for Stavanger. I dag har kommunen omtrent 18 500 innbyggere. Folketallet er i sterk vekst. Hå kommune er 255 km² i areal.

Hå kommune er den største arbeidsplassen i lokalsamfunnet med omtrent 1000 årsverk.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList