Forskningsrådet

www.forskningsradet.no/

Forskningsrådet

Forskningsrådet gir råd til myndighetene om utformingen av norsk forskningspolitikk ved å identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer.

Forskingsrådet er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Det er den viktigste forskingspolitiske rådgiveren for regjeringen, departementene og andre sentrale institusjoner og miljø med tilknytning til forsking og utvikling (FoU).

Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Forskingsrådet skal fremme strategiske grep knyttet til utbygging av nye forskingsfelt, utvikling av høyere kvalitet, og iverksetting av nye satsinger for å møte samfunnsutfordringer.

Forskingsrådet skal identifisere behov for forsking og foreslå prioriteringer. Gjennom målrettet finansieringsordninger skal Rådet medvirke til å sette i verk nasjonale forskingspolitiske vedtak.

Forskingsrådet er inndelt i fem divisjoner: Vitenskap; Samfunn og helse; Energi, ressurser og miljø; Innovasjon og administrasjon.Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList