event

Medlemsmøte

11

juni 2024

Nordic Booster Board - Sverige

Har din virksomhet en løsning innen digital helse som har fart i hjemmemarkedet? Er ditt neste skritt Norden, og ønsker du tilbakemelding på hvordan du bør gripe det nye markedet? Da er Nordic Booster Board muligheten for deg!

Når: 11.06.2024, from 09.00 - 12.00

Hvor: Teams, deltakere får tilsendt link

Påmeldingsfrist: 28.04.2024

MELD DEG PÅ HER


De nordiske landene er langt fremme med å innføre digitale helseløsninger, og er ledende i utrulling og bruk. For mange norske selskaper er de nordiske nabolandene et viktig strategisk område for eksport. Men hvordan tar du det første skrittet for å komme inn på det svenske markedet? Hva bør du være spesielt oppmerksom på når du vil ekspandere din virksomhet til det nye markedet?

Spørsmål som disse og mange andre kan du få svar på ved å bli med på Nordic Booster Board!

Vi gjentar suksessen fra de første rundene med Nordic Booster Board i 2021, og har gått sammen med klynger fra de andre skandinaviske landene for å tilby nye selskaper å dra nytte av tilbakemeldinger fra ressurspersoner med dyp forståelse av markedet de ønsker å komme inn.

Nordic Booster Board er en digital arena hvor du sammen med 3-5 andre bedrifter får muligheten til å pitche løsningen din foran et ekspertpanel fra Sverige. Panelet vil gi deg tilbakemelding på løsningen din sett i forhold til markedet, og svare på noen av dine spørsmål. Hvert panel består av eksperter fra for eksempel kommune, sykehus, klynge/nettverk og næringsliv. Så i tillegg til verdifull innsikt vil du også få tilgang til et godt nettverk du forhåpentligvis kan dra nytte av videre.


Som deltaker forventes det at du:

  • forbereder og sender inn en presentasjon + 2-3 spørsmål senest 1 uke før Booster Board
  • er med å observere de andre selskapene som deltar i Booster Board
  • gir gjensidig feedback til hverandre i et lukket møte kun for bedriftene umiddelbart etter Booster Board er gjennomført

Profil på selskaper som deltar:

  • Felt: digital helse, helseteknologi, velferdsprodukter, hjelpemidler, mHealth, hverdagsrehabilitering, IoT (IoMT), forebyggende helse (ingen frittstående apper)
  • Kundesegment: helsetjenesten eks. sykehus, primæromsorg, eldreomsorg, hjemmetjeneste. Ikke forbrukerprodukter.
  • Utviklingsstadium: produkter nær markedet eller på markedet
  • Interessert i: ruter for markedsadgang i Norden, konkrete kundebehov, ruter for produktvalidering med målkunder, partnerskap med nordiske selskaper, innovasjonspartnerskap.


Meld deg på Nordic Booster Board i dag!

Er du interessert i å pitche for et dansk ekspertpanel? Da finner du påmelding på denne siden.


Merk: det er et begrenset antall plasser på booster board, og kun 3-5 bedrifter vil få kunne delta. Alle påmeldte vil bli kontaktet etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Nordic Booster Board arrangeres av Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech i samarbeid med de nordiske organisasjonene Danish Life Science Cluster, Business Region Gothenburg, Sahlgrënska science park og Swecare.


Arkiv