event

Åpent møte

19

september 2023

Helseteknologikonferansen 23

Er du opptatt av tjenesteinnovasjon og ny helse- og velferdsteknologi? På Helseteknologikonferansen setter vi fokus på trendene og hvordan man lykkes med å ta teknologien i bruk i sykehus og kommune.

Velkommen til Helseteknologikonferansen 2023!

Tekna, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech har siden 2015 samarbeidet om konferansen - en innovativ og viktig møteplass for alle som er interessert i implementering av ny helse- og velferdsteknologi. Vi tror at innovasjon trives når helsevesenet kommer sammen med leverandørene – og når merverdi for bruker, pasient og helsepersonell står i sentrum.
På Helseteknologikonferansen møter du hele sektoren til en interessant samtale om nytenkning og problemløsning. Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for de som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i en kommune, i forskningsgrupper eller på leverandørsiden. Så hvis du er forpliktet til forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, er dette konferansen for deg. Bli med - og se nye muligheter!


Program

Årets hovedtema er Digital hjemmeoppfølging og Kunstig intelligens i helse. Dagen organiseres med en hovedsesjon i plenum etterfulgt av to parallelle spor hvor man gjør tematiske dypdykk. Du kan veksle fritt mellom sporene. Fullt program finner du her.


Målgrupper

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.


Innovasjon på Helseteknologikonferansen

På Helseteknologikonferansen presenterer vi spennende teknologi kombinert med lærerike eksempler på tjenesteinnovasjon i kommuner og sykehus.

Driver du en startup?
På Helseteknologikonferansen viser vi frem vårt landslag av innovatører i helseteknologi. Jobber du i et oppstartsselskap kan du melde deg på som startuputstiller og la konferansedeltagerne få se dine banebrytende løsninger. Hvert år kårer vi også årets mest innovative startup. Zyberia vant prisen i 2022, og nå jakter vi årets kandidater. Se mer info og nominer Årets helsegründer her

Arkiv