event

Åpent møte

19

september 2023

Hjerterom: Ressurser innen helse – teknologi og nye samarbeid (under Innovasjonsuken OPP)

Helsesektoren må endres og ta i bruk ny teknologi som gjør det mulig å hjelpe flere med færre helsefaglige ressurser. Hva må gjøres annerledes?

Programmet:
Ressursutfordringer i helsevesenet - hvordan kan teknologi og nye samarbeid bidra? - Bouvet Norge

Vi vil belyse kjente- og kanskje noen ukjente løsninger som bidrar til å løse ressursutfordringen i helsesektoren.

Teknologi, endringsledelse og designdrevet innovasjon er tre nøkkelkomponenter i jakten på personalbesparende løsninger i helsesektoren. Ved å integrere innovativ teknologi, implementere strategiske endringer og utnytte kraften i brukerinvolvering og innsiktsarbeid, kan helseorganisasjoner optimalisere effektiviteten og ressursbruken. På hjerterom 19. september vil du bli bedre kjent med hvordan disse tre faktorene kan lede veien mot en bærekraftig og pasientorientert helseomsorg. Vi anbefaler spesielt Alrek helseklynge, Alrekdagene 2023, og arrangementet torsdag 21.09 om prioritering for helsevesenet.

Agenda

kl 11:30 Lunsj, hilse på nye og kjente fjes
12:00 Programstart
15:00 Program slutt

kl 12: Teknologi som gir flere varme hender
Eirik Solheim, teknologirådgiver og journalist i NRKbeta.

Det er vi som er vår beste beredskapsplan
Lokalsamfunnets rolle på veien fra frakobling til påkobling
Agnes Tvinnereim, co- etablerer av “Bærekraftig liv på Landås”

Helsevesenet må utvikle uten å utvide
Det er laget rapporter om ressursutfordringen i helsevesenet og Bouvet deler sin rapport om ressursutfordringen: Helsevesenet må utvikle uten å utvide. Kristian Amlie deler ni identifiserte barrierer og suksessfaktorer for innovasjon og nyskaping fra Bouvets rapport.

Psykisk helse – tidlig innsats er ressursbesparende på lang sikt!
Ingvar Bjelland - Vil avdekke mulige psykiske problemer allerede i barnehagen.
Kan tidlig oppdagelse av psykiske utfordringer hos barnehagebarn forebygge behov for
senere hjelp i BUP?

Potensiale for helsenæring i Bergen
Utfordringene og mulighetene innenfor innovasjon i helsesektoren i Bergen
o Presentasjon av hovedfunnene DesignThinking studenter, ved Rozina Nazir, Bouvet Bergen
Muligheter og branding av helsesektoren i Bergen
o Rapport utarbeidet av EY – kartlegging av mulighetsområde og branding av helsesektoren i Bergen. Midtveispresentasjon av Marthe Reinkind, EY Bergen

Bli kjent med nye innovative helsetjenester på Vestlandet
NY: SOFAPRAT!

Torleif Markussen Lunde ved EITRI
tar ein sofaprat med tre grundere og representant for Haukeland universitetssjukehus / Helse Bergen HF.
HADO Norge ved Håvard Lia
Sula Care AS ved Marie Steinfjell
Medlytics ved Ida Susannah Fattah
Nye Glasblokkene på Haukeland universitetssjukehus ved Stig Atle Gjøen

To av grunderne; NSCC medlem Sula Care AS og Medlytics skal i ilden på Demo Day Vestlandet dagen etter!


Oppsummering og avrunding

Kl 15:00 – Takk for nå!

_____

15:15 Hjerterom Synergier - et lukket møte for innledere, arrangører og pitchere - ferdig 16:00

Tid

Tirsdag 19.09 Kl. 11:30 - 15:00
+ 15.15-16.00 lukket for arrangører og innledere

Sted

Addresse: Eitri, Haukelandsbakken 31, 5009 Bergen

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis

Om Hjerterom


Hjerterom er en møtearena for alle som er nysgjerrig eller interessert i forskning, innovasjon og bærekraft innenfor helsesektoren i Bergen. Hjerterom arrangeres av Bouvet i tett samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster (NCCS), Eitri Medisinske Inkubator og Bergen Næringsråd.


Arkiv