event

Åpent møte

18

mars 2022

Samarbeid om nytt utstillingsvindu til kommunemarkedet

E-helse Vestland jobber med tjenesteutvikling og omstilling, opplæringstiltak i kommunene, dialog med brukergrupper og lokalmiljø. Vestland fylke skal bli en kraftregion for bruk av teknologi i helse og omsorgsektoren.

(Foto: Ingunn Dalhaug fra Bodø kommune, tester ut velferdsteknologi i regi av E-helse Vestland.)

Gjennom samarbeid med NSCC ønsker E-Helse Vestland å få presentert bedriftenes løsninger som er ferdigutviklet, samt løsninger som allerede er i markedet. – Kommunene vet ikke hva som finnes, sier Gro Helen Løvik som koordinerer nettverket mellom 9 kommuner.


Hva: Møte med bedriftspresentasjoner

Målgruppe: Bedrifter som har velferdsteknologiske løsninger som passer for barn, unge, og voksne med nedsatte funksjonsevner, og systemer som sparer tid for kommuneansatte som skal gi omsorg.

Når: 18.mars fra kl. 10.00-14.00

Hvem: I regi av Norwegian Smart Care Cluster og E-Helse Vestland

Hvordan: Påmelding innen 16.mars

Hvor: Digitalt, du får tilsendt lenke


Alle som leverer nye digitale løsninger til kommuner, vet at det tar tid å komme i posisjon for en anskaffelse og et innkjøp. Kommunene forventer gevinster, og må tilpasse nye løsninger til eksisterende arbeidsprosedyrer, systemer og brukerbehov. Det handler om mennesker som skal bruke teknologien i sin hverdag. En ny løsning er aldri hele svaret på utfordringen.

Som svar på denne utfordringen, vil NSCC i samarbeid med E-Helse Vestland, legge til rette for god markedsdialog i en tidlig fase, og vi oppfordrer våre bedrifter til å gripe denne muligheten.

Trinn 1: Bedriftene presentere velferdsteknologiske løsninger for Gro Helen Løvik, og får en tilbakemelding i workshop 18.mars.

Trinn 2: Bedriftene som har kvalifiserte velferdsteknologiske løsninger, inviteres til å presentere for kommunene 29.mars kl. 10.00 – 11.00


Program:

  • Introduksjon – Norwegian Smart Care Cluster
  • Målgruppen og kommunenes behov – E-Helse Vestland
  • Bedriftspresentasjoner – ca 10 min per presentasjon
  • Tilbakemelding
  • Veien videre
Arkiv