event

Åpent møte

27

mai 2021

Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter. For å lykkes må vi samarbeide, og tenke forbi dagens diskusjon om offentlig og privat. La oss gripe mulighetene sammen.

Det kommer en revolusjon enten vi vil eller ikke. Det vil si, den er her allerede. Det handler ikke bare om eldrebølge, det handler om ensomhet, utenforskap, rus og psykiatri og alle de andre viktige oppgave som spiser opp kommunenes budsjetter. For det er der vi bor og lever, i kommunene.

Dette er omsorgsrevolusjonen!

Koronapandemien har vist at det er mulig å få til endring om vi må. Pandemien har også vist de ansatte i kommunene allerede gjør så godt de kan. De kan ikke løpe fortere. For å lykkes må vi mobilisere alle krefter. Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter, men vi må gripe dem nå. Slik at nye tanker og innovasjon ikke bare kan spire, men slå rot. Slik at vi kan sikre innbyggerne den omsorgen de trenger, slik at vi kan forebygge i stedet for å behandle.

Vi ønsker gode og sunne liv for alle, men hvordan når vi det målet? La oss legge planen sammen, i stedet for å se hva som skjer.

#Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Bli med oss på kick-off! Vi må gå fra passasjer til sjåfør. Her må vi ha hendene på rattet og videreutvikle den norske velferdsmodellen sammen.

Opptak fra webinaret


PRESENTASJONER

Du finner presentasjonene til Kåre Hagen, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet og tidligere utvalgsleder, og Monica Fossnes Petersson, programdirektør, KS, som vedlegg nederst i denne saken.


HVA: Kick-off "Omsorgsrevolusjonen"

NÅR: 27. mai, kl. 10.00-11.30

HVOR: Digitalt på zoom (du får tilsendt lenke ved påmelding)

HVEM: Arrangeres av Abelia i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech

Program

Velkommen og formål med initiativet
Møteleder Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør i Abelia

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg fyller 10 år i år. Hvor står vi, hva har skjedd?
Innlegg fra Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet og tidligere utvalgsleder

Hva skal egentlig til for å løse samfunnsfloker? Erfaringer fra gjennomføring av en serie flokeprosjekter som Demografifloken, Utenforfloken mm.
Innlegg fra Mads Bruun Høy, en av gründerne bak innovasjonsbyrået Æra Strategic Innovation

KS Partnerskap for radikal innovasjon

Innlegg fra Monica Fossnes Petersson, programdirektør, KS


Mulighetene og hva vi kan få til sammen? Panelsamtale.
Fredrik Gulowsen, gründer og daglig leder i selskapet Nyby.
• Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen
• Arild Kristensen, klyngeleder, Norwegian Smart Care Cluster


Avslutning – hvor går vi videre herfra?


Relaterte dokumenter:

Arkiv