event

Åpent møte

05

november 2019

Smarte helsetjenester med fokus på suksess

Helsevesenet står ovenfor store utfordringer, som en aldrende befolkning og et økende behov for mer forebyggende og helsefremmende arbeid. Men hva definerer egentlig suksess i helse- og omsorgssektoren?

Stigende kostnader i helse- og omsorgssektoren står ikke nødvendigvis i sammenheng med økt kvalitet, og helsevesenet må tenke innovativt om hvordan de skal møte utfordringene og velge løsninger som gir mest verdi for pengene. Men hvordan skal vi definere suksess? Måler vi innsats, eller innhold? Hvilke beregninger vil gi en vellykket måling av verdi i helsevesenet, og hvordan får vi mest mulig nytte ut av endringsprosjekter?

I samarbeid med NSCC inviterer HelseCampus Stavanger til seminar om gevinstrealisering og suksessmåling i helsesektoren.


Tid: 08:00 - 15:30

Sted: Måltidets Hus - møterom «Auditoriet», Innovasjonsparken Stavanger

Målgruppe:

  • Ledere med ansvar for endring i kommuner og helseforetak
  • Leverandører av tekniske løsninger og tjenester
  • Helsepersonell
  • Tillitsvalgte
  • Vernetjenesten


Program at a glance:

08.00 - 08.30 Registrering

08.30 – 08.40: Velkommen ved Ragne Farmen (HelseCampus Stavanger) og Arild Kristensen (NSCC)

08.40 – 09.25 Dr. Christina Åkerman: «Verdibasert helsetjeneste: fra teori til virkelighet» Del I. Moving towards an outcome and value- based environment»

09.25 - 09.40: PAUSE

09.40 - 10.30: Klinisk ledelse i team- tjenesteinnovasjon med pasientsikkerhet, organisering og effektivitet i sentrum; foredragsholder kommer

10.30 - 10.50: Kåre Nystad: Hvordan integrere gevinstrealisering i velferdsteknologiprosjekter?

10.40 – 11.00 PAUSE

11.00 - 11.45: Christina Åkerman: «Verdibasert helsetjeneste: fra teori til virkelighet» Del II. Development of standard sets of outcome measurements for the World`s medical conditions: how to implement by healthcare institutions 

11.45 - 13.00: Lunsj

 

13.00 - 15.30: Workshop (kun inviterte)

  • Tema: Hvordan håndtere de operative verdikonfliktene


Key note speaker; Prof. Christina Åkerman

Dr. Christina Åkerman er en global anerkjent lege og ekspert på verdibasert helsetjeneste. Hun er tidligere president i ICHOM, og har flere roller, blant annet som Senior Institute Associate ved Institute for Strategy and Competitiveness (ISC) ved Harvard Business School. Hun har også vært direktør for Legemiddelverket (MPA) i Sverige, og har også sittet i styret for European Medicines Agency (EMA).

Christina skal snakke om pasientdrevet og verdibasert helsetjeneste i et todelt foredrag;

  • Del I: Moving towards an outcome and value- based environment
  • Del II: Development of standard sets of outcome measurements for the World`s medical conditions: how to implement by healthcare institutionsHelseCampus Stavanger (HCS) er en regional, forskningsbasert helseklynge, med visjon om samhandling, simulering og sikkerhet – utdanning, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse. HCS skal skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskapning og innovasjoner på tvers av fagmiljøer. Les mer om prosjektet her https://www.uis.no/samfunn-og-...Påmeldingsskjema


Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList