event

Åpent møte

05

november 2019

Smarte helsetjenester med fokus på utfall

Helsevesenet står ovenfor store utfordringer, som en aldrende befolkning og et økende behov for mer forebyggende og helsefremmende arbeid. Men hva definerer egentlig suksess i helse- og omsorgssektoren?

Stigende kostnader i helse- og omsorgssektoren står ikke nødvendigvis i sammenheng med økt kvalitet, og helsevesenet må tenke innovativt om hvordan de skal møte utfordringene og velge løsninger som gir mest verdi for pengene. Men hvordan skal vi definere suksess? Måler vi innsats, eller innhold? Hvilke beregninger vil gi en vellykket måling av verdi i helsevesenet, og hvordan får vi mest mulig nytte ut av endringsprosjekter?

I samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster inviterer HelseCampus Stavanger til seminar om gevinstrealisering og suksessmåling i helsesektoren.


Tid: 08:30 - 11:45   (Lunsj 11.45 - 12.30)

Sted: Måltidets Hus - møterom «Auditoriet», Innovasjonsparken Stavanger

Målgruppe:

  • Ledere med ansvar for endring i kommuner og helseforetak 
  • Direktører
  • Leverandører av tekniske løsninger og tjenester
  • Helsepersonell
  • Tillitsvalgte
  • Vernetjenesten 
  • Prosjektledere, Prosjekteiere


Program at a glance:

08.00 - 08.30 Registrering

08.30 – 08.40: Velkommen ved Ragne Farmen (HelseCampus Stavanger) og Arild Kristensen (NSCC)

08.40 – 09.25 Dr. Christina Åkerman: «Verdibasert helsetjeneste: fra teori til virkelighet» Del I. Moving towards an outcome and value- based environment»

09.25 - 09.40: PAUSE

09.40 - 10.30: Hilda Bøe Lyng: Someone Else has Solved Your Problem: Hvordan kunnskap og teknologi fra andre industrier kan brukes for å utvikle innovasjoner i helsesektoren

10.30 - 10.50: Kåre Nystad: Gevinstrealisering i helse og omsorg

10.40 – 11.00 PAUSE

11.00 - 11.45: Christina Åkerman: «Verdibasert helsetjeneste: fra teori til virkelighet» Del II

11.45 - 12.30: Lunsj

 

12.30 - 15.30: Workshop med prof. Åkerman: Hvordan håndtere de operative verdikonfliktene 

Meld din interesse til workshopen direkte til Ragne Farmen i HelseCampus Stavanger, og kom gjerne med dine forslag til problemstillinger og tema.


Key note speaker; Prof. Christina Åkerman

Dr. Christina Åkerman er en global anerkjent lege og ekspert på verdibasert helsetjeneste. Hun er tidligere president i ICHOM, og har flere roller, blant annet som Senior Institute Associate ved Institute for Strategy and Competitiveness (ISC) ved Harvard Business School. Hun har også vært direktør for Legemiddelverket (MPA) i Sverige, og har også sittet i styret for European Medicines Agency (EMA).

Christina skal snakke om pasientdrevet og verdibasert helsetjeneste i et todelt foredrag;

  • Del I: Redefining health care by value-based health care strategy and innovation
  • Del II: Development of standard sets of outcome measurements for the World`s medical conditions: how to implement by healthcare institutions 

Hilda Bø Lyng, phd.

Hilda Bø Lyng, phd.

Hilda Bø Lyng har nylig fullført en doktorgrad innen temaet Innovasjon på tvers av industrier (Cross-Industry Innovation) ved Institutt for Økonomi, Sikkerhet og Planlegging ved UiS. Doktorgraden fokuserer spesielt på hvordan kunnskap og teknologi fra andre industrier kan overføres og brukes for å utvikle innovasjoner i helsesektoren. Avhandlingen inneholder rammeverk for kommunikasjon på tvers av industrier, integrering av ukjent kunnskap fra andre industrier, samt barrierer og mekanismer for samarbeid på tvers av industrier.

Hilda Bø Lyng har en Master innen Industriell Økonomi fra UiS og en Bachelor innen Optometri fra Universitet i Sørøst-Norge (USN).

Hilda Bø Lyng jobber nå ved Institutt for Økonomi, Sikkerhet og Planlegging på UiS hvor hun fortsetter med forskningen på Cross-Industry Innovation. 

Kåre Nystad

Kåre Nystad leder Karabin AS i Bergen, et selskap som jobber med forbedringer og gevinstrealisering. De siste 7 årene har de skapt 6,1 milliarder i dokumenterte gevinster for sine kunder, samt en rekke kvalitative gevinster. Kåre har ledet en rekke prosjekter i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og helseforvaltningen. Han vil snakke om hvordan man bør jobbe for å sikre at prosjekter skaper verdi og hvordan man bør tenke rundt gevinstrealisering.  HelseCampus Stavanger (HCS) er en regional, forskningsbasert helseklynge, med visjon om samhandling, simulering og sikkerhet – utdanning, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse. HCS skal skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskapning og innovasjoner på tvers av fagmiljøer. Les mer om prosjektet her https://www.uis.no/samfunn-og-...

Påmeldingsskjema


Relaterte dokumenter:

Arkiv