event

Åpent møte

09

mai 2019

Hvordan kan bruk av kunstig intelligens (AI) hjelpe pasienter og helsevesen?

Dette seminaret vil gi oss et spennende innblikk i hva som vi kan forvente av løsninger på kort og lang sikt, hvilke trusler, barrierer, etiske valg etc må man gjøre.

Tid: 11:30 - 15:00 

Sted: Innovasjonsparken, Måltidets Hus, møterom Hos Ingrid  

Vi starter med lunch. 

12:00 - Velkomment v/ Arild Kristensen Norwegian Smart Care Cluster 

12:05 - Hvordan skal vi lytte til hva våre data prøver å fortelle oss? Hver dag produserer våre brukere informasjon om sitt bruksmønster; antall og tidspunkt for bruk av trygghetsalarm, avvik eller ikke-avvik fra medisineringsrobot, alarm og ikke-alarm fra dør sensor, mobil trygghetsalarm produserer informasjon om lokalisering, alarmering osv. Det vi ikke har klart så langt er å overvåke endringer i bruksmønster på de forskjellige løsningene hos samme person. Hvordan få sette dette i sammenheng når datasettene ikke snakker sammen?

Hvordan ser sykdom / dårlig helse ut digitalt? Hvilke data vil en økt kognitiv svikt, begynnende diabetes, prostatakreft, etc. generere? Her handler det ikke om biometriske data, men i første rekke atferdsutløste data. I en ikke så fjern framtid vil vi motta pasienter fra sykehuset som er sykere enn de er i dag. Da vil vi sette i gang en nøyaktig monitorering av de verdiene sykehuset ber oss om. Men vi kommer sannsynligvis ikke til å overvåke andre funksjoner. Hvordan kan vi sikre oss at mens vi monitorerer blodtrykk, så vil vi også identifisere at denne brukeren sannsynligvis er i gang med å utvikle diabetes? Bjarte Bøe Leder, avdeling for velferdsteknologi, Stavanger kommune og Gunnar Crawford, leder smartbyen, Stavanger kommune 

12:30 - En smart måte å redde liv

Kunstig Intelligens er på full fart inn i mange industrier i dag for å gjøre bedrifter mer effektive. I Helsesektoren vil kunstig intelligens være med på å forbedre helsetilbudet, gjøre arbeidsdagen enklere for helsepersonell og bidra til å redde flere liv. Ved å gjenbruke erfaringer og løsninger fra andre områder inn helsesektoren vil det være mulig å redusere adopsjons- og utviklings tid betraktelig.
Jan Olav Olden Globus.Ai 

13:00 - Sannheten om kunstig intelligens i helse. 
Morten Goodwin, Ph.D. Associate Professor - Department of ICT, University of Agder, Norway; Deputy Director - Centre for Artificial Intelligence Research;  

13:30 – Pause 

13:50 – Bruk av AI tidlig og automatisk diagnose av demens basert på MR av hjerne, v/ Ketil Oppedal, Stavanger universitetssjukehus 

14:15 – AI i medisinske applikasjoner  -  fra analyse av urinblærekreft til resuscitering av nyfødte
Prof.  Kjersti Engan, Universitetet i Stavanger 

14:40 – Dialog og avslutning

Relaterte dokumenter:

Arkiv