event

Åpent møte

07

mai 2019

Etikk og juss om medisin i den digitale tidsalder

Digitalisering og bruk av AI i helsesektoren er forskningsprioritert av den franske regjeringen. Frankrike har derfor et økosystem for utvikling av e-helse-teknologi. 7. mai arrangerer BI i Bergen, Forskningsrådet og Institut Francais Norvege seminar

Arild Kristensen, daglig leder i NSCC, deltar på seminaret «Medicine at the digital age: ethical and legal issues» med problemstillingen «What does a digital disease look like, and what can the data tell us?»

Slik omtaler arrangørene selv innholdet i seminaret:

«The French Institute in Norway and BI Norwegian Business School are happy to invite you to the "Medicine at the digital age", seminar which will take place in Bergen May 7th.

Digitalization and artificial intelligence applied to the health sector is one of the main strategic research priorities identified by the French government. Through the intrinsic bond between research and hospitals and its state-of-the-art private health sector, France has an ideal ecosystem to develop E-Health technologies. These innovations will improve access to healthcare and care security, but also raise ethical and legal issues.

In order to address these issues with a Franco-Norwegian comparative approach, the French Institute in Norway invites you to participate in the seminar. This seminar will gather researchers, scholars, public institutions and innovation clusters to debate on three main topics:

  • Data, digitalized medical files, invasion of privacy and violation of medical secrecy;
  • Digital detection of diseases, genomics;
  • Responsibility in the medicine of the future».


Dagsseminar
Det er et omfattende program som presenteres med foredragsholdere og problemstillinger knyttet til ehelse både fra inn- og utland.
Fra Norge deltar flere forskere fra ulike universitet, Teknologigrådet deltar, representanter fra fra Norwegian Centre for E-Health research, Centre for Medical Ethics og mange flere.

Du kan lese hele programmet her: Medicine at the Digital Age 2019Arkiv