event

Workshop

23

oktober 2019

Hvordan realisere offentlig – privat samarbeid?

Onsdag 23.oktober ønsker vi å samle bedrifter, kommuner, forskningsmiljø, brukere og andre interesserte til en workshop om realisering av offentlig – privat samarbeid innen helse- og velferdssektoren. Lyst å bli med i debatten?

Sammen med Høgskulen på Vestlandet (HVL) arrangerer NSCC arrangera et dialogmøte for aktørar innan helse- og velferdssektoren.

Casediskusjon:

«Storkommuner har behov for nye digitale løsninger som fremmer samarbeid mellom hjemmetjenesten og pårørende i omsorgen for hjemmeboende personer med demens og andre aldersrelaterte sykdommer. Hvordan kan bedrifter bidra med innovative løsninger som svarer på behovene til brukergruppene?»

Forventet utkomme av dialogmøte:

  • Økt kunnskap om anbudsformen «Innovativt partnerskap»
  • Læring gjennom casediskusjon
  • Innsikt i hvordan utvikling og implementeringsarbeid kan bli betalt fra første time
  • Kjennskap til juridiske krav bedriften må innfri for å komme i posisjon for å inngå i et innovativt partnerskap

Anne Karine Monsen fra VIS, loser oss gjennom det praktiske arbeidet, og er ansvarlig for god tilrettelegging.

Dialog og innsikt

Tid: 23.oktober 2019 fra 11.00 – 16:00
Sted: Mellomrommet, VIS lokaler
Adresse: Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen

Program:

12.00: Lunsj og velkommen

12.30: Inspirasjonsforedrag: Innovative partnerskap

13.30: Case

15.00: Presentasjon

15.30: Oppsummering og veien videre

Arkiv