event

23

mai 2018

Fagdag for offentlige anskaffelser

Når kunden er offentlig er det flere lover og regler du må ta hensyn til. Konferansen er særlig rettet mot leverandører, men også de som arbeider som offentlige anskaffere

Fagdag for offentlige anskaffelser vil dekke aktuelle nyheter på anskaffelsesområdet. Konferansen er særlig myntet på leverandørene, men også de som arbeider hos offentlig oppdragsgivere.Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Simonsen Vogt Wiig.

Møteinformasjon

Onsdag 23. mai Kl. 08:30 - 15:00

Sted: Rosenkildehuset, Stavanger

Medlem av Stavanger Næringsforening: kr 1090 (eks. mva)

Ikke medlem: kr 3270 (eks. mva)

Påmeldingsfrist: 22. mai Kl. 12:00

Program

08.30 Registrering og kaffe.
09.00 Velkommen og praktisk informasjon ved Næringsforeningen.
09.05 Introduksjon til dagens program. Arne Oftedal, Partner/advokat, Simonsen Vogt Wiig.
09.10 Nyheter innen regelverket og nytt fra KOFA. Klagebehandling og innsyn, Arne Oftedal, Partner/advokat, Simonsen Vogt Wiig.
09.50 Terskelverdier og betydningen av CPV-koder. Sofia Lazaridis, Advokatfullmektig, Simonsen Vogt Wiig.

10.00 Pause.

10.20 Praktiseringen av ESPD-skjema.  Ettersending og avklaring av opplysninger og dokumentasjon. Muligheter og begrensninger. Sofia Lazaridis, Advokatfullmektig, Simonsen Vogt Wiig.
10.50 Forhandlinger i offentlige anskaffelser. Trine Lise Fromreide, Partner/Advokat, Simonsen Vogt Wiig.

11.30 Lunsj.

12.15 Balanserte anskaffelser gjennom dialog, hvilke muligheter gir det for innovasjon og bærekraft, Tanja Huse-Fagerlie, seniorrådgiver, Difi.

13.00 Erstatningsrett ved brudd på anskaffelsesregelverket og krav til oppdragsgivers kontroll av tilbud i lys av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i sak E-16/16 og Frostating lagmannsretts dom LF-2015-187242. Christian Bjørtuft Ellingsen, Partner/advokat,Simonsen Vogt Wiig

13.30 Pause.

13.45 Praktiske råd og tips ved erstatningskrav i anskaffelseskonkurranser.  Christian Bjørtuft Ellingsen, Partner/advokat, Simonsen Vogt Wiig.

14.00 Samspillentreprise: Hvordan fungerer dette i praksis når en skal bruke regelverket om offentlige anskaffelser?  Trym Landa, Partner/Advokat Simonsen Vogt Wiig.

14.25 Q & A, alle.
14.45 Slutt.

Fagdagen vil være godkjent etterutdanning for advokater/jurister.

For mer informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.

Arkiv