event

23

mai 2018

Teknologikonferanse i helse og omsorg 2018

Tema for årets innovasjonskonferanse fra Høgskulen på Vestlandet 23. mai er «Utfordringer i dag, muligheter i morgen».


Det er syvende gang Høgskulen på Vestlandet går sammen med sentrale aktører og arrangerer «Teknologi i helse og omsorgskonferansen 2018». Dette er en spennende fagdag i Bergen for alle som driver med helseinnovasjon, og det skjer i «Mimes brønn» på Campus Kronstad, Bergen.

Påmelding innen 11. mai til denne adressen »Teknologikonferanse»

Dette er en konferanse som vil være interessant for

 • Helsepersonell og beslutningstakere i kommuner og helseforetak
 • Leverandører og andre aktører innen omsorgsteknologi
 • Ansvarlige for fagutvikling, utdanning, forskning og utvikling innen helse- og omsorg
 • Bruker- og pasientorganisasjoner
 • Politikere og andre med interesse for utvikling og innovasjon innen helsetjenesten


Fra programmet
Rektor Berit Rokne på Høgskulen på Vestlandet ønsker velkommen, før fellesprogrammet starter med Hilde Lovett fra Teknologirådet som har foredrag med tema «Hvor er de kommunale helse- og omsorgstjenestene om 10 år - kunstig intelligens og andre trender».

«Velferdsteknologi - nasjonale føringer og status» er tema som Kristin Mehre, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og programeier for Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Gunn-Hilde Rotvold, programleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram holder sammen.

I parallellsesjoner er et av tema «Teknologi til alle»

 • Velferdsteknologi for økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser erfaringer fra Drammen v/ Bjørg Landmark og Else Kristin Tobiassen.

 • Hva skal til for at teknologi kan støtte barn med autisme eller ADHD i
  hverdagen? Hvordan foreldre og lærere nærmer seg problemløsningen er viktigere enn hva slags teknologi som velges. Eksempel på muligheter vist ved tre case.
  v/ seniorforsker Lisbet Grut, SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse.

Erfaring med velferdsteknologi i boliger for personer med utviklingshemming i Bodø v/ rådgiver Vibeke Tellmann, Bodø kommune

 • Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi (InnArbeid) v/ førsteamanuensis Elin Thygesen, Universitetet i Agder

Under parallellseksjonen «God design og brukerinvolvering»

Brukermedvirkning og living lab muligheter for et vest-norsk kraftsentrum v/

prosjektleder Marit Hagland, Norwegian Smart Care Lab v/ prosjektleder Marit
Hagland, Norwegian Smart Care Lab.

• Friskus - kjenn deg verdifull v/ gründer Sigrid Petersson Nedkvitne.

• Presentasjon av prosjekt fra DesignArena Bergen «Jakten på det digge/digitale livet» v/ prosjektleder Tone Bye, Pensjonistforbundet

«Implementering og endringsledelse»

Nordhordalandsprosjektet, saman om velferdsteknologi strategi,

helhetsperspektiv og forankring v/ prosjektleder Kari Bjørkheim,
Nordhordalandsprosjektet.

Forskningskonferanse

I år arrangerer også høgskolen for første gang en vitenskapelig konferanse med temaet «Teknologi i helse og omsorg, 23.-24. mai. Åpningen av konferansen og noen av bidragene kan du høre på parallellsesjonen.

• Når helsemonopolet faller v/ Helge T. Blindheim, Direktorat for e-helse.

Teknologi og eldre - resultater fra brukerundersøkelser i 5 norske kommuner v/ førsteamanuensis Tor-Ivar Karlsen, Universitetet i Agder.

• Helsecampus Årstadvollen – samarbeid på tvers for å løse morgendagens

utfordringer v/ professor Nina Langeland, Universitetet i Bergen.


Arkiv