event

09

juni 2016

Velferdsteknologi – på teknologiens eller brukernes premisser?

Tid: kl: 13:00 til 15:00
Sted: Måltidetshus, Ipark. Møterom Hos Ingrid.

IRIS har det siste året gjennomført et prosjekt om implementering av velferdsteknologi. På dette møtet vil de tre forskerne: Brita Gjerstad, Svein Ingve Nødland og Martin Gjelsvik presentere sine funn. De har intervjuet drøyt ti av bedriftene i NSCC (pluss noen til), flere kategorier ansatte i Stavanger kommune, samt pleiemottakere.
Studien kartlegger hvordan og i hvilken grad velferdsteknologi faktisk blir implementert og brukt, bedriftenes syn på kommuner og det offentlige som kunde.
Et sentralt punkt er om bedriftene anlegger et brukerperspektiv i sin produktutvikling, og dermed øker mulighetene for at løsningen faktisk blir tatt i bruk.
Forskerne har også gjort en kartlegging av forretningsmodeller, og stiller spørsmål om våre forretningsmodeller gjør det mulig å drive lønnsomt og samtidig vokse. 

Møtet er åpent for alle. 

Vennligst meld dere på møtet! 

Relaterte dokumenter:

Arkiv