event

31

mai 2016

Forskningsrådets prosjektverksted 2016

Forskningsrådet arrangerer prosjektverksted i Stavanger forbindelse med oktober-utlysningen til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Tid:  Tirsdag 31. mai kl 09:30 – 14:30
Sted: Måltidets hus, iPark, Stavanger
Målgruppe: Bedrifter i NSCC

Forskningsrådet sitt prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere en idè og forsknings- og utviklingsprosjekter, og hvordan disse kan finansieres gjennom Forskningsrådets ordninger.


Program:

09:30 – 10:00     
Kaffe og mingling

10:00 – 11:30    
Velkommen
Kort informasjon om programmene og utlysninger høsten 2016
Kort Informasjon om BIA
Prosjektkanvas – hvordan bruke denne til å strukturere en idé til et innovasjonsprosjekt


11:30 – 12:00    
Lunsj


12:00 – 14:15    
Hvordan strukturere et godt prosjekt for din bedrift?
Gode og dårlige prosjekteksempler

14:15 – 14:30    
Oppsummering og veien videre


Det er begrenset antall plasser – så meld deg på i dag! Seminaret er gratis.

Arkiv