event

04

april 2016

Leverandørseminar: Prosjekt sykehusbygging

Prosjekt sykehusutbygging Helse Stavanger HF inviterer til leverandørseminar 4. april.

Sted: Aulaen på Stavanger Universitetssjukehus (SUS), 2.etg sydbygg, Gerd-Ragna Block Thorsens gate 8
Dato: 4. april 2016
Tidspunkt: 12:00 - 16:00

På grunn av begrenset antall plasser i aulaen, er det nødvendig med påmelding til seminaret.

Påmeldingen må inneholde:

  • Navn på selskap og person(er) som vil delta
  • Epostadresse og telefonnummer til deltakerne
  • Påmeldingen sendes på epost til: beate.ekornes@sus.no. Innen torsdag 17 mars.

Foreløpig agenda for dagen:

  • Presentasjon av Prosjekt sykehusutbygging v/Kari Gro Johanson, Helse Stavanger
  • Presentasjon av modularisering, eksempler fra UK, Tyskland og andre v/arkitekt Johannes Eggen, Nordic COWI
  • Entreprisestrategi på Nye Østfoldsykehuset v/Dag Bøhler, Sykehusbygg HF
  • Entreprisestrategi på St.Olavs hospital, til visjon Tønsberg sykehus, v/Johan Arnt Vatnan, Helse Sør-Øst RHF
  • Siste nytt innen Lov om Offentlige Anskaffelser v/Lars-Johan Frøyland, Helse Vest RFH
  • Muligheter for støtteordninger fra Innovasjon Norge v/Innovasjon Norge
  • Spørsmål og diskusjon
Arkiv