event

13

april 2016

Helse og Medisinsk Teknologi 2016

Norsk Forening for Automatisering arrangerer konferansen «Helse og Medisinsk Teknologi 2016» i Drammen i april. Daglig leder for Norwegian Smart Care Cluster, Arild Kristensen, åpner konferansen.

Sted: 13.-14. april
Tid: Vitensenteret Helse og Teknologi, Drammen

Vi ser en vesentlig økning i bruk av teknologi innen så vel medisinsk virksomhet som i helsevesenet forøvrig. Det er idag stort fokus på anvendelse av automatiserte løsninger, roboter og robotrelatert teknologi innen nær sagt alle deler av helsevesenet – fra portørtjenester og medisinhåndtering til diagnose, kirurgi, behandling og rehabilitering. I tillegg er det behov for automatiserte løsninger til bruk i hjemmet og i kommunale hjemmebaserte tjenester.

For å møte fremtidens utfordringer innenfor medisin og helse, trenger vi avanserte automatiserte løsninger og gode kommunikasjonssystemer. Årets konferanse tar for seg følgende temaer: Diagnostisering og beslutningsstøtte, velferdsteknologi idag og i fremtidens helsetjeneste, roboter og droner, elektroniske pasientjournaler, testing og simulering.

Relaterte dokumenter:

Arkiv