event

31

mars 2016

Morgendagens hjemmeomsorg

Resultater, spørsmål og dialog

«Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker» (Nis Peter Nissen,Direktør Alzheimers-forening, Danmark).

Prosjektet Morgendagens hjemmeomsorg har tatt dette på alvor, og søker å dreie fokus fra teknologidrevet til brukerdrevet velferdsinnovasjon.

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) har, i løpet av det siste året, og i samarbeid med Utviklingssenter for Hjemmebaserte Tjenester (USHT Rogaland), Stavanger kommune og Inventas, gjennomført en bred kartlegging av dagens tjenestebehov og -leveranse hos pleietrengende eldre over 67 år.
Vi har vært «flue på veggen» med hjemmesykepleien på besøk. Vi har idemyldret og laget produkter sammen med de pårørende, og vi har kartlagt tjenesteforløpet fra A til Å med involverte aktører fra tjenesteapparatet. Resultatet fra kartleggingen er endelig klart, og vi inviterer til presentasjon, spørsmål og dialog rundt våre funn og NSCC sitt videre arbeid i møtet med eldrebølgen.
Dette prosjekt har vært finansiert av Designdrevet innovasjonsprogram (Norsk design- og arkitektursenter) samt VRI Rogaland og NSCC.

TID: torsdag 31. mars kl. 13-15

STED: Kantinen til Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester
Kvitsøygata 19A, 4014 Stavanger, 3. etasje. Dette ligger mellom Ostehuset øst og Tou scene i østre bydel.
Parkering: parkeringsplass ved Mathallen, eller i gata.

https://www.google.no/maps/place/Hundv%C3%A5g+og+Storhaug+hjemmebaserte+tjenester/@58.9688314,5.7538298,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x463a353778692261:0x913ec20bc7a0259b?hl=no

PROGRAM:

  • Innledning og presentasjon av resultater fra prosjektet
  • Spørsmålsrunde
  • Gruppevis refleksjoner om veien videre

Denne workshop er reservert for medlemmer i klyngen


Arkiv