event

01

november 2016

Trygghet i egne hjem – hva innebærer det?

Dialog workshop

TID: kl:11:30 til 14:30. Vi starter med lunch. 

STED: Stavanger, Ipark - Måltidetshus - møterom Hos Ingrid

Det er et felles mål for det offentlige og det enkelte individ at vi alle skal bo i vårt eget hjem så lenge som mulig. For det offentlige handler dette om ressursbruk mens det for det enkelte individ handler om livskvalitet. Men en forutsetning for å få til dette er at man skaper trygghet og tillit til at dette er det rette for borgeren.

Er det et paradoks at teknologi kan gi faktisk trygghet til de eldre men samtidig få dem til å føle seg utrygge og overvåket av teknologi de ikke mestrer eller stoler på?

  • Hva er trygghet? Er det noe som er målbart eller er det noe vi føler?
  • Er det forskjell på opplevd trygghet og faktisk trygghet? Hvordan kan vi oppnå begge deler?
  • Skal teknologi erstatte omsorg?
  • Hvordan skape trygghet uten å overvåke? 

Denne workshop vil adressere disse spørsmål, og vil belyse behov og krav som må oppfylles for at dette skal bli en realitet. Det er et ledd i klynges rolle som inspirator til å finne nye felles løsninger på utfordringene som står foran oss.

Vi håper at kommuner, sykehus, bedrifter, forskning og akademia vil være med å debattere dette viktig tema!  

Fasilitator for workshop vil være Øyvind Steira Mikkelsen fra klyngemedlem Informasjonskontroll AS


Relaterte dokumenter:

Arkiv