event

20

april 2015

Oppstartsmøte for Innovasjonsgrupper

For å stimulere til innovasjon og nye ideer innen klyngen vil vi sette i gang innovasjonsgrupper innen utvalgte temaer. Vi vil diskutere fellesnevnere for gruppene, mulige finansieringskilder for arbeid og konstituere gruppene.

For å stimulere til innovasjon og nye ideer innen klyngen vil vi sette i gang innovasjonsgrupper innen utvalgte temaer.
Flere av dere er allerede forespurt og mange har sagt ja til deltakelse.

I disse gruppene ønsker man å ha deltakere fra bedrifter, kommuner, undervisning, forskning eller andre medlemmer som har noe å bidra med til temaet.

Målet med gruppene er å skape en møteplass hvor man utveksler erfaringer, behov og ideer mellom de ulike aktørene, som potensielt kan lede til utvikling av nye løsninger/forskningsprosjekter i og mellom de relevante bedriftene .

Gruppene vil være selvorganiserende.

Vi har identifisert disse 4 temane som relevante for innovasjonsgrupper

  • Morgendagens ‘kule’ eldrebolig
  • Trygghet og sikkerhet
  • Video i helse og omsorg
  • Opplæring, simulering, trening, utvikling

I dette oppstartsmøtet vil vi diskutere fellesnevnere for gruppene, mulige finansieringskilder for arbeid og vi vil også konstituere de 4 gruppene.

Dersom det er andre temaer som DERE ønsker å danne en innovasjonsgruppe på så vennligst send en melding til klyngeledelsen.

Tid: 13:00 – 15:00

Sted: Hos Ingrid – Måltidets Hus, Ipark – Richard Johnsens gate 4

Arkiv