event

17

april 2015

Lyse inviterer til: Fagseminar om velferdsteknologi

Interessen for velferdsteknologi i kommunal sektor er stor, og i den forbindelse ønsker vi å invitere våre eierkommuner og andre interesserte til fagseminar om dette temaet.

«Det er aldri for tidlig med tidlig innsats – når hele livet skal leves»

Når: Fredag 17.april 2015 kl. 10.00-14.00.

Hvor: Måltidets Hus (auditoriet), IPARK.

Målgrupper:

Ansatte i kommunene og fylkeskommunen, politikere, brukere av kommunale tjenester, pårørende, representanter fra frivillig sektor, utdanningsinstitusjoner, helseforetak, Fylkesmannen og andre interesserte.

Hensikten er å møtes for å dele erfaringer, få små drypp av hva andre tenker og gjør og dermed få inspirasjon i eget arbeid med nettopp teknologi i møte med tjenestene og arbeidsmåtene «ute i felt». Kanskje får du med deg noen idéer tilbake til egen kommune, og ganske sikkert vil andre kunne dra nytte av hva du og din kommune gjør og har gjort.

PROGRAM

(med forbehold om endringer)

Kl. 10.00-10.10: Velkommen v/Therese Sivertsen, fagsjef velferd

Kl. 10.15-10-30: «Hvordan kan teknologi brukes som et verktøy for å styrke tidligere rusmisbrukere i hverdagen etter behandling?» v/ Pål Berger, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

Kl.10.35-10.50: «Hvorfor og hvordan kan velferdsteknologi utgjøre en forskjell i kommunale avlastningsboliger?» v/ Trine Vos og Astrid Auestad Lima, Sandnes kommune

Kl.10.55-11.10: «Prosjekt trygghetsalarm – med alarmselskap som førstelinje» v/ Elisabeth Sortland Sande, Randaberg kommune

Kl. 11.10-11.30: Spørsmål og kommentarer

Kl. 11.30-12.00: Lunsj

Kl. 12.00-12.15: «Prosjekt trygghetspakke», v/ Christine Sandvold, Stavanger kommune

Kl. 12.20-12.35: «Hvordan kan velferdsteknologi hjelpe til med å strukturere hverdagen til utviklingshemmede?» v/ repr. fra Norsk Forbund For Utviklingshemmede (NFU)

Kl.12.40-12.55: «VideoForAlle (VFA») v/Arild Stapnes Johnsen, Norsk Telemedisin as

Kl. 13.00-13.15: «Hvordan realisere gevinster ved innføring av velferdsteknologi?» (innleder kommer)

Kl. 13.20-13.35: «Siste nytt fra Lyse Smart» v/Marit Hagland, leder velferd

Kl.13.40-13.55: Spørsmål og kommentarer

Kl. 13.55-14.00: Vel hjem!

NB Seminaret vil også være åpent for andre enn eierkommunene

Påmelding til therese.sivertsen@lyse.no innen onsdag 8.april 2015

Velkommen!

Arkiv