event

13

mai 2015

Kunnskapsworkshop i tjenestedesign

Velkommen til en praktisk workshop hvor vi skal lære metoder og teknikkker fra tjenestedesign, og hvordan vi kan jobbe konkret med brukerorientering i utviklingen av smartere velferd.

Teknologi, organisasjon og system er til for å løse oppgaver og støtte mennesker, arbeidsflyt og prosesser. Dette betyr at når vi skal lage gode løsninger innen velferdsteknologi, så må kjernen og utgangspunktet for løsningen, alltid være den som skal bruke løsningen. En teknologi er ingen innovasjon før noen har behov for den og kan ta den i bruk!

Tid: 10:00 - 15:00.
Sted: Kanalvegen 5 (NorEngros, Kjosavik).

Hensikten er å øke kunnskapsnivået blant klyngens medlemmer og interessenter innen tjenestedesign og menneskeorientert innovasjon.

Gjennom en 5-timers workshop, inkludert en god lunsj og tid for mingling, drar designbyrået Halogen oss igjennom en praktisk rettet agenda. Du vil få en innføring i hva tjenestedesign er, og du vil få øvelse i og kjennskap til noen av metodene. Det blir en blanding av kurs og læring gjennom praktiske øvelser:

  • Hva er tjenestedesign? Hvorfor er det relevant for oss?
  • Å forstå brukeren og situasjonen. Vi jobber med metoder som setter oss i brukerens sko.
  • Hvordan gjør vi tjenestedesign? Forskjellen mellom produkt og tjenester?
  • Design av en tjeneste i grupper, basert på relevant tematikk fra klyngen og menneskelige behov.

Underveis vises eksempler fra både offentlig og privat sektor, både fra helse/omsorg/velferd, men også relevante eksempler fra helt andre bransjer.


Presentasjon fra workshop finner du her!Arkiv