Nye studier viser sammenheng mellom Long COVID og astma

foto: Medituner

Nye studier viser sammenheng mellom Long COVID og astma

Forskning avdekker sammenheng mellom Long COVID og astma, avslører nyttige data via hjemmespirometri. AsthmaTuner, utviklet av MediTuner, hjelper tusenvis til bedre astmabehandling og utvider nå til andre lungesykdommer.

I 2014 grunnla forsker Björn Nordlund og lungelege Henrik Ljungberg MediTuner, med mål om å forbedre veiledningen for astmapasienter. De utviklet AsthmaTuner, et system for hjemmespirometri, diagnostikk og behandling av astma. "Siden oppstarten har vi hjulpet over 10 000 personer med å justere astmabehandlingen, forbedre livskvaliteten og forenkle diagnostiseringen. Nå utvider vi verktøyene våre til også å omfatte andre lungesykdommer som KOLS," sier Martine Isachsen, leder for MediTuner i Norge.

Hjemmespirometri avslører astma hos Long COVID-pasienter

Folkehelseinstituttet rapporterer at 2,3 millioner nordmenn lider av typiske Long COVID-symptomer. Ny forskning viser at hjemmespirometri kan avdekke astma hos personer med Long COVID. I en studie publisert i Aftenposten ble 29 av 30 deltakere med Long COVID diagnostisert med astma etter bruk av AsthmaTuner for digital utredning. "Dette er oppsiktsvekkende og vi håper det kan bidra til bedre behandling for de som er rammet," sier Björn Nordlund.

Betydningen av hjemmemålinger for astma

Studier understreker viktigheten av hjemmemålinger for tilstander som astma. Forskning fra Olympiatoppen viste at 59 % av idrettsutøvere med anstrengelsesutløst astma ble identifisert gjennom hjemmemålinger, men ikke i kliniske tester. En rapport fra Region Jönköping i Sverige indikerer også at AsthmaTuner fører til bedre astmaomsorg og reduserer ressursbruken i helsevesenet. "Våre brukeres erfaringer viser hvordan digital hjemmebehandling åpner for nye arbeidsmetoder og bedre helse," forteller Henrik Ljungberg.

Med AsthmaTuner kan brukere håndtere egenbehandling digitalt, og pusteprøver tatt hjemme gir verdifull informasjon for kliniske vurderinger. Mer informasjon finnes på www.medituner.com.

Arkiv