USA Eksportressursgruppe: Hjelper bedrifter med å ta seg inn på verdens største helsemarked

USA Eksportressursgruppe: Hjelper bedrifter med å ta seg inn på verdens største helsemarked

Bli med i vår USA Eksportressursgruppe for å styrke din posisjon i USAs helsemarked gjennom strategisk nettverksbygging og innsikt.

Vårt mål er å legge til rette for kunnskapsdeling og utveksling mellom medlemmene av de fire helseklyngene for å støtte selskaper i deres skaleringstiltak i USA. Etter vellykket etablering og fasilitet av eksportressursgrupper for Tyskland, Storbritannia og Sverige i 2023 og tidlig 2024, tar Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster nå skrittet videre ved å rette fokus mot det amerikanske markedet.

Hvorfor det amerikanske markedet?

USA står i spissen for helseinnovasjon og byr på enorme muligheter. Navigering i dette dynamiske landskapet krever imidlertid strategisk innsikt og støtte. Av denne grunn mener vi at en eksportressursgruppe spesifikt for USA vil være svært gunstig for det norske helseøkosystemet og dets ambisiøse eksportmål.

Historien og suksessen bak initiativet

Denne amerikanske eksportressursgruppen bygger på arbeidet som de fire norske helseklyngene—Oslo Science Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Life Science Cluster og Norway Health Tech—startet for mer enn to år siden, finansiert av tidligere Viken Fylkeskommune. Dette var det første samarbeidet mellom Norges helseklynger, dedikert til å styrke norske selskapers tilstedeværelse i det amerikanske markedet. Et konkret resultat fra dette prosjektet var utviklingen av et spesifikt veikart for å støtte norske selskaper som entrer det amerikanske markedet.

Om eksportressursgrupper

Medlemmene i hver eksportressursgruppe møtes regelmessig for å utveksle råd, gi innspill, dele nettverk, kompetanse, tips og informasjon om hvordan man kan gå inn i og ekspandere i USA. Det overordnede målet er å skape større verdi for den norske helsesektoren generelt. I tråd med den norske regjeringens eksportmål for helsesektoren, mener Norway Health Tech at tettere samarbeid mellom selskaper som sikter mot samme marked er en nøkkelfaktor for suksess.

Bli med i USA Eksportressursgruppe

Er du interessert i å delta i USA-ressursgruppen? Meld deg på her!

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Første møte

Det første møtet vil finne sted onsdag 4. september 2024, kl. 15:00 CET. Deltakelse i den amerikanske eksportressursgruppen er gratis for medlemmer av Norway Health Tech og/eller Norwegian Smart Care Cluster.

Arkiv