Verktøykasse for immaterielle verdier lansert

Fungerende divisjonsdirektør strategi i Helsedirektoratet, Siv Ingebrigtsen, og avdelingsdirektør for kommunikasjon og kunnskap i Patentstyret, Elisabet Mæland Fosse. foto: Helsedirektoratet

Verktøykasse for immaterielle verdier lansert

Nå kan offentlige innkjøpere og leverandører enkelt navigere i immaterielle rettigheter takket være en ny verktøykasse fra Patentstyret og Helsedirektoratet.

Styrker samarbeidet i helsesektoren

For å bedre forståelsen og håndteringen av immaterielle verdier som patent, varemerke, og design i offentlige anskaffelser, har Patentstyret sammen med Helsedirektoratet utviklet en omfattende verktøykasse. Denne ressursen, som er tilgjengelig for alle sektorer men spesielt rettet mot helse, er gratis og lett tilgjengelig på nett.

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer designet for å øke kompetansen rundt disse viktige verdiene. Siv Ingebrigtsen og Elisabet Mæland Fosse, fra henholdsvis Helsedirektoratet og Patentstyret, peker på viktigheten av verktøyet. "Dette skal være en ressursside for alle som deltar i offentlige innkjøpsprosesser, både innkjøpere og leverandører," sier Fosse.

Viktigheten av immaterielle verdier

Initiativet ble inspirert av det tidligere Direktoratet for e-helse, nå en del av Helsedirektoratet, som erkjente et behov for å styrke samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenesten og leverandører innen helsenæringen. Immaterielle rettigheter er identifisert som et viktig område for å sikre bærekraftig innovasjon og verdiskapning i helsesektoren.

"Immaterielle verdier, som patenter, kan være en betydelig del av et selskaps verdi. Det er essensielt for bedrifter å beskytte og håndtere disse verdiene effektivt," forklarer Mæland Fosse, og understreker behovet for økt bevissthet og kunnskap om disse temaene.

Se verktøykassen her

Saken er hentet fra pressemelding

Arkiv