Arild Kristensen inn i HelseOmsorg21-rådet

Arild Kristensen inn i HelseOmsorg21-rådet

Nytt HelseOmsorg21-råd oppnevnt: Fokuserer på innovasjon og tverrfaglig samarbeid.

Utnevnelsen av det nye HelseOmsorg21-rådet, inkludert Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, signaliserer en fornyet forpliktelse til forskning, innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren. Rådets hovedmål er å fremme en folkehelse i bedring og å effektivisere helse- og omsorgstjenestene på en bærekraftig måte.

Samarbeid for fremtiden

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol understreker behovet for et sterkt samarbeid mellom de ulike sektorene for å forme fremtidens helse- og omsorgstjenester. "Det er essensielt med en arena som HelseOmsorg21-rådet for å fremme dette samarbeidet, og jeg er tilfreds med at vi nå har et kompetent team for å lede an i denne prosessen," uttaler Kjerkol.

Det nye rådets sammensetning reflekterer en variert gruppe av medlemmer fra næringslivet, akademia, offentlig forvaltning, kommuner og brukerorganisasjoner, som sikrer et rikt spekter av perspektiver og kompetanse.

"Det føles betydningsfullt å bli inkludert i HelseOmsorg21-rådet," sier Arild Kristensen. "Dette gir en flott mulighet til å fremme interesser og innsikt fra Norwegian Smart Care Cluster og dets medlemmer. Sammen med rådets øvrige medlemmer, ser jeg frem til å arbeide mot våre felles mål for helse- og omsorgssektoren."

Om HelseOmsorg21

HelseOmsorg21 er en forsknings- og innovasjonsstrategi etablert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2013. Strategien er rettet mot å utvikle kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet. Gjennom innovasjon og næringsutvikling, stiler strategien mot å forbedre folkehelsen.

Arbeidet til HelseOmsorg21-rådet er avgjørende for å adressere sektorens fremtidige utfordringer, med en spesiell oppmerksomhet mot brukermedvirkning, næringsutvikling og internasjonal konkurranseevne.

Medlemmer av HelseOmsorg21-rådet (2024 – 2028)

Listen over medlemmer i det nylig utnevnte rådet er som følger:

 • Leder: Per Morten Sandset, viserektor, UiO, Oslo
 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor, NTNU, Trondheim
 • Pia Bing-Jonsson, rektor, USN, Åsgårdstrand
 • Guri Rørtveit, direktør, FHI, Oslo
 • Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø kommune, Tromsø
 • Mari Trommald, avdelingsdirektør, KS, Oslo
 • Marte Kvittum Tangen, leder og fastlege, Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset
 • Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør, St. Olavs hospital, Trondheim
 • Bjørn Egil Vikse, fagdirektør, Helse Vest, Haugesund
 • Tarje Bjørgum, leder, Abelia, Oslo
 • Øivind Enger, partner og investeringsrådgiver, Sarsia Seed, Bergen
 • Leif Rune Skymoen, administrerende direktør, LMI, Bærum
 • Arild Kristensen, daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster, Stavanger
 • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen, Oslo
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Esperanza Diaz, professor innvandrerhelse, UiB, Bergen

Utnevnelsen av det nye rådet styrker grunnlaget for videre utvikling innen norsk helse- og omsorg, og sikrer at en bredde av stemmer og ekspertise blir hørt i den viktige prosessen med å forme fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Innhold til saken er hentet fra regjeringen.no

Arkiv