Norwegian Smart Care Cluster blir medlem i Stavangerregionens Europakontor

Norwegian Smart Care Cluster blir medlem i Stavangerregionens Europakontor

Norwegian Smart Care Cluster styrker sin EU-satsing som medlem i Stavangerregionens Europakontor

Dette medlemskapet er muliggjort takket være støtte fra Rogaland fylkeskommune, som har valgt å dekke medlemskapet i Stavangerregionens Europakontor for alle klyngene i regionen. Dette viser fylkeskommunens erkjennelse av verdien av å knytte næringslivet og klyngene i regionen tettere til det som beveger seg i Europa.

Stavangerregionens Europakontor - Et kompetansesenter for EU og EØS i Rogaland

Stavangerregionens Europakontor (SrE) er et etablert kompetansesenter for EU og EØS i Rogaland. Kontoret ble etablert i 1993 med mål om å fremme vekst og utvikling i regionen gjennom europeisk samarbeid. SrE jobber aktivt med å bygge europeiske nettverk og legge til rette for deltakelse i EU-prosjekter, samtidig som de informerer medlemmene om muligheter for finansiering og prosjektsamarbeid.

Dra nytte av omfattende kompetanse og nettverk

Som medlem i Stavangerregionens Europakontor vil Norwegian Smart Care Cluster dra nytte av kontorets omfattende kompetanse og nettverk innen EU og EØS. Gjennom SrE vil NSCC få tilgang til relevant informasjon om EU-initiativer, politikk og finansieringsmuligheter. Dette vil bidra til å styrke deres posisjon som en ledende aktør innen smart omsorg og helse i Europa.

Stavangerregionens Europakontor fungerer som en bro mellom Rogaland og Brussel, og hjelper medlemmene med å forstå og navigere i det europeiske landskapet. Kontoret legger til rette for kunnskapsdeling, samarbeid og prosjektsamarbeid på tvers av sektorer og landegrenser. Gjennom sine aktiviteter bidrar SrE til å skape synergier og muligheter for regionens næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlige sektor i det europeiske markedet.

Spennende samarbeidsmuligheter på tvers av landegrenser

Norwegian Smart Care Cluster ser frem til å samarbeide tett med Stavangerregionens Europakontor og dra nytte av deres ekspertise og nettverk. Dette medlemskapet vil bidra til å styrke Smart Care Clusters tilstedeværelse og engasjement i EU, og åpne opp for spennende samarbeidsmuligheter på tvers av landegrenser.

For mer informasjon om vårt EU-arbeid, ta gjerne kontakt med vår EU-rådgiver, Sergio Ferreira.

Arkiv