Norsk-dansk samarbeid: Styrking av helsesektoren for en bærekraftig fremtid

Kongen taler til forsamlingen

Norsk-dansk samarbeid: Styrking av helsesektoren for en bærekraftig fremtid

I anledning det offisielle besøket av Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja til Danmark, ble det arrangert en næringslivskonferanse med fokus på næringsliv og samarbeid mellom Norge og Danmark. Det blant annet helsesektoren ble løftet frem.

Arrangementet, som fant sted både i København , ga en unik mulighet for norske og danske aktører innen helse- og livsvitenskap å utveksle kunnskap, opprette nye partnerskap og styrke båndene mellom de to landene.

Næringslivskonferanse fremmer samarbeid innen helse- og livsvitenskap

En av hovedattraksjonene på konferansen var den offisielle plenumsåpningen, der DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja deltok, sammen med DD.KK.HH. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Under åpningen ble betydningen av samarbeid og satsing på helsenæringen fremhevet av kongen i sin tale.

I kongens tale ble landenes forskning og helseindustri trukket frem som viktige områder å forsterke samarbeidet på. Han understreket betydningen av en innovativ helsenæring som kan bidra til økt verdiskaping og motstandskraft i samfunnet. Norge og Danmark, med sine verdensledende forskningsmiljøer og helseindustri, har et solid grunnlag for videre utvikling og samarbeid.

Arild Kristensen fra NSCC presenterer under gruppearbeidet

Kongens tale fremhever demografisk utfordring og behovet for samarbeid i helsesektoren

"En annen av vår tids store utfordringer er den demografiske utviklingen i våre samfunn. Vi lever stadig lengre – og det er jo bra! Men samtidig gir en eldre befolkning et mer sammensatt sykdomsbilde enn tidligere. Vi har også nylig vært gjennom en global pandemi som synliggjorde viktigheten av helsenæringen og betydningen av internasjonalt helsesamarbeid," uttalte kongen.

Kongen fortsatte med å nevne at Norge og Danmark, som nordiske naboer med felles verdier og samfunnsutfordringer, har mye å vinne på å samarbeide og lære av hverandre. Han fremhevet de teknologiske miljøene i begge landene, som er verdensledende på sine felt, og understreket betydningen av å utvikle grønne og bærekraftige løsninger.

"Våre land har en rekke teknologiske miljøer som er verdensledende på sine felt. Vi har derfor gode forutsetninger for å utvikle fremtidens industri og teknologi sammen. Nettopp dette samarbeidet er et sentralt tema for Dronningens og mitt besøk denne gang," sa kongen.
Arkiv