CheckWare styrker Vestre Viken's brukerstyrte poliklinikk med digitale løsninger

Kim Mugaas, VP Sales (foto: Checkware)

CheckWare styrker Vestre Viken's brukerstyrte poliklinikk med digitale løsninger

Vestre Viken har tatt en ledende rolle innen digital helseoppfølging ved å tilby den nyskapende tjenesten "brukerstyrt poliklinikk".

Dette initiativet er gjort mulig gjennom et vellykket samarbeid med CheckWare, den første leverandøren som vant en minikonkurranse innenfor Helse Sør-Østs rammeavtale for digitale løsninger.

Som en av de utvalgte leverandørene i rammeavtalen, har CheckWare blitt valgt av Vestre Viken etter en grundig vurdering av tilbudene som ble presentert. Den tekniske løsningen fra CheckWare er valgt på grunn pris og kvalitet, og ikke minst muligheten til å gjøre Vestre Viken selvbetjent slik at foretaket selv enkelt kan ta frem nye helsetjenester uten behov for konsulentbistand. Løsningen vil spille en sentral rolle i Vestre Vikens mål om å tilby brukerstyrt oppfølging til pasientene.

Brukerstyrt hjemmeoppfølging styrkes av Vestre Viken og CheckWare for en pasientvennlig helsetjeneste

Vestre Viken har som mål å legge til rette for en effektiv og god oppfølging av pasienter utenfor sykehuset ved hjelp av digitale meldinger, rettighetsbelagte elektroniske skjema, måledatainnsamling og digital egenbehandlingsplan. Ved å la pasientene ta aktiv del i sin egen oppfølging og behandling gjennom registreringer og digital dialog, sikrer Vestre Viken en mer brukerstyrt tilnærming til helsevesenet.

Dette partnerskapet mellom Vestre Viken og CheckWare styrker regionens posisjon innen brukerstyrt hjemmeoppfølging og legger grunnlaget for et mer effektivt og pasientvennlig helsevesen. CheckWare er dedikert til å levere kvalitetsløsninger og ønsker å være en pålitelig samarbeidspartner for sykehusene i deres digitale transformasjon og videre utvikling av brukerstyrte poliklinikker.

Med Vestre Viken og CheckWare i spissen, viser Helse Sør-Øst vei i å utnytte digitale verktøy for å forbedre pasientbehandlingen og sikre at pasientene kun behøver å oppsøke sykehuset fysisk når det er nødvendig. Denne satsingen bidrar til å forbedre ressursbruken på sykehusene samtidig som pasientenes interesser og behov ivaretas.

Arkiv