Klyngen utvider nettverket i Storbritannia

- Den mest sentrale «takeaway» fra våre diskusjoner på andre siden av den store dammen er viktigheten av å forstå konteksten og prioriteringene til markedet før du gjør din innsats på bakken
Gode diskusjoner på Nexus Leeds. Fra venstre: Iris Öhrn (Business region Gøteborg), Nanna Broch Mortensen (Danish Life Science Cluster), Neil Toner (Yorkshire & Humber AHSN), Therese Oppegaard (NSCC), Barry Singleton (Nexus Leeds), Anna Riby (Swecare), Tim East (Yorkshire & Humber AHSN), Ferdinand Rex (Yorkshire & Humber AHSN)

Klyngen utvider nettverket i Storbritannia

I slutten av juni besøkte de nordiske prosjektpartnerne i NHS Propel Nordic Bootcamp på en 3-dagers intensiv tur i England. Målet var å videre utvikle nettverket med relevante kontakter som kan støtte nordiske selskaper som ser mot UK.

GO TO ENGLISH VERSION

I de tre byene Manchester, Leeds og London møtte vi de regionale Academic Health and Science Networks (AHSN), regionale investeringsbyråer og innovasjonspartnere. Gjennom diskusjonene har vi fått en mye bedre forståelse av NHS og hvordan innovasjon kan bringes inn i systemet. Selv om markedsadgang og skalering er utfordrende og komplisert, ser vi store muligheter for nordiske leverandører i det britiske markedet når de først får et fotfeste.

De ulike AHSN organisasjonene ble etablert i 2013 og fungerer som NHS Englands forlengede innovasjonsarm. Målet er å forbedre folkehelsen, redusere kostnadene og legge til rette for økonomisk vekst til de ulike respektive regionene gjennom å bidra til at innovasjon blir implementert i tempo og skala. De 15 AHSN samarbeider tett med sine respektive regionsykehus, klinikker og primærhelsetjeneste for å sørge for at tjenesten tar inn innovasjon som svarer på NHS sine prioriterte områder (se faktaboks nedenfor). Som en sentral del av det regionale økosystemet for innovasjon har de tett kontakt med aktører som støtter internasjonale selskap som vil etablere seg i regionen. For tilbydere av helseinnovasjon er derfor AHSN et godt sted å starte.


Manchester – stor region med mye muligheter

Manchester regionen har to AHSN organisasjoner; Innovation Agency for the North West Coast and Health Innovation Manchester for the Greater Manchester Area. Sammen med MIDAS, Manchester Inward Investment Agency, fikk vi et innblikk i hvordan regionen jobber sammen for å legge til rette for nye måter å levere helsetjenester på, innføre innovasjon og bidrag til økonomisk vekst. Aktørene kan hjelpe norske selskaper med å manøvrere seg i aktørbildet, og de kan også bistå med koblinger opp mot finansieringsmuligheter og potensielle partnere.

Med sine 2,8 millioner mennesker er Manchester regionen som et «halvt Norge» i størrelse, med et godt utviklet økosystem av helseinnovatører og støttespillere. Utover de nasjonale prioriteringene til NHS har Manchester regionale prioriteringer som sunn aldring, avanserte terapier og digital helse i fokus. Et godt tips vi tok med oss fra Manchester er at leverandører av helseteknologi som vil inn i UK bør opprette en «Innovation Service account» i NHS sitt system. Dette er en felles plattform hvor blant annet AHSN nettverket og NHS i fellesskap identifiserer og følger opp relevant innovasjon og finner det beste geografiske området og starte.


Leeds – en blomstrende region for helseteknologi

Helsevesenets behov og prioriteringer var tema også i Leeds. Noen av regionens fokusområder inkluderer digital helse, medisinsk teknologi, kunstig intelligens, vevsregenerering og sårpleie og diagnostikk. Regionen har sett en økning i etablering fra større internasjonale selskaper, og et spesielt interessant initiativ er etableringen av et nytt sykehus for kliniske studier med 100 senger.

En av innovatørene på Nexus Leeds demonstrerer ny teknologi for koloskopi


På besøk hos Innovation PopUp på Leeds Teaching Hospital fikk vi innblikk i hvordan regionsykehuset jobber med innovasjon – både innenfra egen organisasjon og eksterne leverandører. Leeds Teaching Hospital er en av de største helseforetakene i England med over 20 000 ansatte og ansvar for å levere helsetjenester til over en million pasienter i regionen. I Leeds bygges det for tiden nytt sykehus, og det er et voksende miljø for bedrifter innen helse- og medisinsk teknologi. I Leeds møtte vi også med West Yorkshire Combined Authority, som bistår internasjonale bedrifter som vil slå seg opp i Leeds med gratis bistand til mye av det praktiske som følger med en slik etablering.

Vi møtte selvfølgelig også med våre gode venner ved York og Humber Academic Health Science Network (YHAHSN), som vi for 2. gang skal arrangere «UK Nordic Propel Bootcamp» sammen med i slutten av Januar 2024. Akseleratorprogrammet er skreddersydd for nordiske selskaper som vil starte sin reise inn i UK, og gjennomføres fysisk i Leeds fra 23. januar – 2. februar. Gjennom uken vil du få masterclasses fra eksperter på temaer som NHS-systemet, juss, finans, regulatoriske krav og finansiering. Denne delen av programmet vil finne sted på Nexus, et knutepunkt og fellesskap for innovatører og entreprenører, som ligger rett i forbindelse med University of Leeds og Leeds General Imfirmary. Programmet avholdes på Nexus, et knutepunkt for innovasjon og forskning sentralt i Leeds, og du vil i tillegg til kunnskap få muligheten til å pitche din løsning for relevante aktører i regionen. Dette er 2. gang vi kjører dette programmet, og vår erfaring er at det er en god måte å kickstarte reisen inn mot UK på.

BLI MED PÅ VÅRT WEBINAR DEN 31. AUGUST HVOR DU FÅR MER DETALJER OM PROGRAMMETS INNHOLD

Tilbakeblikk fra 1. runde av Nordic Propel Bootcamp:


Tips til deg som vil til UK

I London møtte ULC Partners – en av tre AHSN-er i London regionen som dekker to av de fem integrerte omsorgssystemene (ICS) i regionen. London er selvfølgelig en viktig del av det britiske økosystemet for helse – men konkurransen (og kostnadene) for å etablere seg er også større her. Men er det London du vil til, kan UCLP tilby mye støtte hvis du har et innovativt produkt som svarer på NHS sine prioriteringer og er klar for markedet. Første trinn er å fylle ut deres kontaktskjema, og hvis løsningen din passer deres prioriteringer setter de opp et møte. UCLP kjører også flere programmer, blant annet NHS Innovation Accelerator.

Den mest sentrale «takeaway» fra våre forskjellige diskusjoner på andre siden av den store dammen er viktigheten av å forstå konteksten og prioriteringene til markedet før du gjør din innsats på bakken. Du må være forberedt på å støtte påstandene dine og vise til relevant evidens på kost/nytte som britene kan forholde seg til. Det vil sannsynligvis være vanskelig for deg å selge produktet eller tjenesten din i London hvis bevisgrunnlaget ditt kommer fra en landlig kontekst i Norge – du må bygge evidens som understøtter verdiforslaget ditt i deres kontekst. Britene er i tillegg svært opptatt av helseøkonomi – dette trumfer sannsynligvis ethvert annet argument for anskaffelse. Du må forstå og synliggjøre den helseøkonomiske konsekvensen og effekten av løsningen din i en britisk kontekst. Bygger du en solid helseøkonomisk case, viser til relevant bevisgrunnlag og finner det riktige verdiforslaget som vil selge i det britiske markedet har du gode muligheter til å lykkes. Dette er ting dom AHSN organisasjonene kan bistå med, og selv om mange tjenester vil kreve en investering vet vi at det å ikke ha den riktige go-to-market-strategien også kommer med en pris. Så det er absolutt en investering verdt å vurdere.

Oppsummert lærte vi at det er mye støtte som tilbys i UK/NHS-systemet. Det er også muligheter for finansiering, også noen for selskaper etablert utenfor Storbritannia. Men systemet er komplisert, og du vil gjøre det bedre hvis du finner riktig inngangsdør. Klyngene er her for å bistå dere med disse inngangsdørene, så ta gjerne kontakt med oss for å sondere mulighetene.

Fra venstre: Anna Riby (Swecare), Therese Oppegaard (NSCC), Nanna Broch Mortensen (DLSC), Iris Öhrn (BRG)

NHS Prioritized areas

 • Digital transformation, e.g. digital products and the digitisation of care pathways
 • Diversity, inclusion, and equality
 • Health inequalities, contributing to a fairer health system
 • Environmental sustainability, accelerating the transition to a Net Zero health service
 • Patient and Public Involvement (PPI) and co-production
 • Patient safety
 • Workforce by building capacity and capability

When it comes to clinical areas, there are NHS programmes for:

 • Ageing and care homes: to improve response and safety of the older population, and reduce the pressure on care homes and hospitals.
 • Cardiovascular disease: to enable early detection, treatment and prevention
 • Maternal and neonatal: to reduce unwarranted variation in maternity and neonatal settings
 • Mental health and neurodiversity: to improve early prevention, detection, intervention, diagnosis and treatment, reduce wait times
 • Medicines: to improve safety and systems surrounding medicines, reduce risks of overprescription
 • Respiratory: to improve respiratory pathways, diagnosis and care, asthma is a priority
 • Wound care: to improve healing rates, evidence-based wound care, care pathways and better data

Relevante linker:


Arkiv