"– Vi deler raust tilbake. Det skjer noe spesielt i interaksjonen når folk møtes, utveksler erfaringer, bygger nettverk og ikke minst en heiagjeng."
- Roald Kvam, Motitech
EIRACCELERATOR: Gjengen i EIRAccelerator, på kickoff-samling.

Magien oppstår når økosystemet deler

– Vi har vært avhengige av å spørre oss fram, og at folk ville dele sin kunnskap, sier Roald Kvam fra selskapet Motitech. Han delte med glede sin kunnskap og erfaring med deltakerne i vekstprogrammet EIRA.

Har du bygget opp et helseteknologiselskap? I tilfelle vet du at det er en krevende operasjon, og hvis ikke står garantert spørsmålene i kø. Det er her magien kommer inn og setter fart på prosessen. Deltakerne i vekstprogrammet EIRA blir nemlig koblet med relevante personer og selskaper som kan dele av sin erfaring.

Verdifull erfaringsutveksling

I vekstprogrammet EIRA får hver bedrift en skreddersydd kartlegging og plan for sin utvikling. Programmet gir også tilgang på test og veiledning fra Norwegian Smart Care Lab.

— Vi legger til rette for markedsnære og skreddersydde aktiviteter som gir et løft til bedrifter med vekstpotensiale. Vi jobber helhetlig, og kobler individuell rådgivning med systematisk arbeid rundt kompetanseutvikling, marked, industri, kapital, og verifisering av løsninger, forteller Therese Oppegaard, forretningsutvikler i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Hun leder EIRA, som er drives i samarbeid mellom NSCC, Validé, Aleap og Norway Health Tech. I 2022/2023 gjennomføres andre runde av vekstprogrammet med 9 bedrifter som alle jobber for at bedriften skal vokse.

Programmet er i hovedsak digitalt med noen fysiske samlinger, og tilpasset vekstbedrifter i tidlig fase innen digital helse og medtech. Et av suksesskriteriene for å skape et godt og verdifullt program for deltakerne er å bruke det økosystemet som partnerskapet bak programmet representerer.

— Noe av det første vi gjorde da vi startet utviklingen av EIRA var å snakke med bedriftene for å få god innsikt i deres behov. De etterspurte blant annet erfaringsdeling med folk fra næringen som har tråkket opp stiene før de, sier Oppegaard videre.

For det finnes mange gode vekstprogram tilgjengelig i dag, men de er ofte bransjeuavhengige og tar ikke høyde for den kompleksiteten man kan møte på i helsevesenet. Det er derfor gull verdt å lære av erfarne ledere og aktører som kjenner helsenæringen, og som kan komme med gode innspill som selskapene kan ta videre med seg inn i sin egen strategi.

Norske vinnere

Motitech er en av bedriftene i økosystemet som mer enn gjerne delte sin erfaring med bedriftene som er med i EIRA programmet. Med sin løsning Motiview har selskapet vokst seg fra Vestlandet utover Norges landegrenser. De har lykkes i å utvikle et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Suksessen skyldes på ingen måte egen kunnskap alene.

— Da vi startet Motitech var vi avhengig av å lære av de vi skulle hjelpe. Vi snakket med klynger, brukere og helsevesen. Vi hadde mange spørsmål, og var avhengige av at folk vil dele kunnskap, sa Kvam under en samling i vekstprogrammet EIRA.

Selskapet har deltatt i en rekke programmer selv for å sette fart på internasjonalisering og skalering. Verdien var stor, men fruktene de høstet var ofte helt andre enn de selv hadde forventet på forhånd.

— Vi deler raust tilbake. Det skjer noe spesielt i interaksjonen når folk møtes, utveksler erfaringer, bygger nettverk og ikke minst en heiagjeng.

Dette er grunnen til at Kvam med glede deltar på aktiviteter i regi av klyngen.

— Vi er Norge sammen, uavhengig av hvor vi kommer fra; offentlige, private eller ideelle, og politisk farge. Vi har alt å vinne på å hjelpe hverandre, så lenge vi tar forholdsregler og ikke gir fra oss gullet liksom.

Gode team skaper suksess

Da Kvam gjestet EIRAs lunsj hadde han to hatter på. Motitech og Dreieskiva. Ved siden av jobben i Motitech jobber han nemlig også med organisasjonsutvikling gjennom sitt eget selskap Dreieskiva. Denne mannen liker å ha mange baller i lufta, men mest av alt brenner han for å utvikle mennesker.

Kvam har blant annet 30 års erfaring i bagasjen innen ledelse og arbeid med mennesker og team. Blant annet er han sertifisert trener for ulike atferdsprofiler og resiliens i organisasjoner.

— 70 % av oppstartsbedriftene lykkes ikke. Ofte fordi teamet ryker. Et av mine beste råd er å investere i teamene, altså den relasjonelle kapasiteten. Invester i gull i eget hus. Det er det viktigste verktøyet en har i kassen sin. Gjengen din. Den må du passe på, sier Kvam.

Et godt team var også noe av det Ingvald Løyning, konsernleder for DSD, trakk frem da han stilte opp for EIRA bedriftene. DSD er et familieeid investeringsselskap som tror på verdiskaping gjennom langsiktighet og innovasjon, og som har helse som et av sine satsningsområder.

— Vi er veldig personopptatte, vi ønsker å lære å kjenne folkene i selskapene vi investerer i. Vår tilnærming er veldig tillitsbasert, og derfor er jo kjerneteamet for oss helt sentralt, kunne Løyning dele med de fremmøtte.

Et aktivt økosystem for helseinnovasjon

Gjennom årets EIRA program bidrar over 20 forskjellige aktører inn med foredrag, rådgivning og skreddersydde tjenester. Prosjektlederen er overveldet over den velvilligheten hun møter når hun tar kontakt med spørsmål om bidrag.

— De aller fleste sier ja. Umiddelbart. Både de som er kommet litt lenger på vei, og de som er kommet langt nede i veien. De har lyst til å dele sine erfaringer videre for å gjøre det enklere for de som kommer etter, sier Oppegaard med stor entusiasme.

Årets EIRA program varer ut mars, men Oppegaard ser for seg at de skal bygge videre på erfaringene.

— Vi har nå over 290 aktører bare i Norwegian Smart Care Cluster, og samlet sett representerer partnerne i EIRA over 500 relevante aktører i det nasjonale økosystemet for helseinnovasjon. Man kan jo bare tenke seg hvilken magi man kan klare å skape ved å legge til rette for arenaer hvor man deler erfaring og kompetanse med hverandre, avslutter Oppegaard.

Arkiv