"Satsingen på velferdsteknologi skal brukes for å skape trygge rammer omkring enkeltmenneskets liv og mestring av egen helse, samt at helsepersonell skal bruke sin kompetanse og tid på pasienten."
VELFERDSTEKNOLOGI: Eidskog kommune satser på velferdsteknologi. Fra venstre Trond Haakonsen (kundeansvarlig Hepro velferdsteknologi), Trond Stenhaug (rådmann), Evy Anne Vestli Heggen (Virksomhetsleder helse og omsorg), Geir Tore Jakobsen (Administrerende direktør Hepro AS), Eric Anthony Utgården (prosjektleder velferdsteknologi), Linn Kathrine Askerud (fagleder hjemmetjenester/velferdsteknologi)

Eidskog kommune inngår rammeavtale med HEPRO

Eidskog kommune har inngått avtale med Hepro AS om kjøp av løsninger og tjenester innenfor velferdsteknologi. Avtalen er en av de større avtalene Eidskog kommune har inngått.

Tekst: Pressemelding fra Hepro, medlemsbedrift Norwegian Smart Care Cluster

Avtalen har en varighet på 4 år og har en ramme på 17,5 millioner norske kroner. Satsingen på velferdsteknologi skal brukes for å skape trygge rammer omkring enkeltmenneskets liv og mestring av egen helse, samt at helsepersonell skal bruke sin kompetanse og tid på pasienten.

Hepro er allerede godt i gang med leveranse av den første delen av oppdraget. Innen 31. januar skal Eidskog kommune bytte ut mer enn 200 trygghetsalarmer hos hjemmeboende og nytt responssenter vil bli tatt i bruk.

Arkiv